Hạn mức số tiền trong tài khoản Microsoft của bạn

Bạn không thể chuyển tiền trong tài khoản Microsoft của bạn sang tài khoản Microsoft khác. Bạn không thể chuyển đổi số dư tài khoản từ một tiền tệ sang một tiền tệ khác.

Giới hạn chi tiêu và số dư

  • Bạn có thể đổi các thẻ quà tặng có tổng giá trị là $1.000 USD* vào tài khoản Microsoft của bạn vào ngày cụ thể bất kỳ. Nếu bạn có thêm các tài khoản Microsoft khác được đăng ký bằng tên của bạn hoặc chúng tôi đã xác định được rằng bạn là người tạo các tài khoản đó, bạn chỉ được phép đổi tổng cộng tối đa $5.000 USD* vào các tài khoản đó vào ngày cụ thể bất kỳ.
  • Vào thời điểm bất kỳ, số tiền tối đa mà bạn có thể có trong tài khoản Microsoft của bạn là $1.000 USD*, với hạn mức là $5.000 USD* cho các tài khoản bổ sung.
  • Ở hầu hết các quốc gia, bạn có thể chi tiêu tối đa $1.000 USD* một ngày với hạn mức là $5.000 USD* cho các tài khoản bổ sung của Microsoft.
  • Luật pháp địa phương có thể có thêm các giới hạn.
  • Nếu bạn vượt quá bất kỳ giới hạn nào trong số này, có thể bạn sẽ tạm thời không thể hoàn thành bất kỳ giao dịch nào.
* Hoặc khoản tiền tương đương bằng tiền tệ của quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10615 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi