Tôi không thể tìm thấy hoặc cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Bạn không thể tìm thấy một ứng dụng mà bạn bè hoặc thành viên gia đình đã nhắc tới. Hoặc bạn đã tìm thấy ứng dụng đó trên máy tính xách tay Windows 10 nhưng lại không tìm thấy trên thiết bị Windows 10 Mobile. Hoặc bạn đã tìm thấy nhưng không thể cài đặt ứng dụng đó. Điều gì đang diễn ra? Sau đây là một số khả năng:

  • Ứng dụng không khả dụng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Không phải tất cả các ứng dụng đều khả dụng trên toàn thế giới. Vì vậy, ứng dụng mà bạn bè của bạn thấy ở Pháp có thể không khả dụng ở Đức. Nếu bạn đã mua ứng dụng ở một quốc gia hoặc khu vực rồi sau đó di chuyển tới một quốc gia hoặc khu vực khác, thì các ứng dụng mà bạn sở hữu có thể biến mất.
  • Cài đặt gia đình Microsoft có thể làm ẩn các ứng dụng. Phụ huynh có thể sử dụng cài đặt gia đình Microsoft để đảm bảo con mình không thể xem hoặc cài đặt các ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi. Xem thêm thông tin.
  • Ứng dụng không còn khả dụng nữa. Đôi khi, một ứng dụng bị xóa khỏi Microsoft Store, nhưng phải mất một khoảng thời gian để xóa trang mô tả ứng dụng đó. Ngoài ra, một số ứng dụng và trò chơi không có sẵn trong Microsoft Store, nhưng lại có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của nhà phát hành.
  • Ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn. Microsoft Store tự động ẩn hoặc chặn nút Mua trên các ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn. Bạn có thể thấy một ứng dụng từ Microsoft Store khả dụng trên PC của mình nhưng không khả dụng trên PC khác hoặc trên Xbox.
  • PC của bạn đã được cập nhật gần đây nhưng không được khởi động lại. Nếu đã cài đặt các bản cập nhật dành cho Windows gần đây, bạn sẽ cần khởi động lại PC thì mới có thể cài đặt các ứng dụng từ Microsoft Store.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố tìm hoặc cài đặt một ứng dụng


Hãy thử cách sau: