Tại sao tôi không thể tìm hoặc cài đặt ứng dụng từ Windows Store?

Bạn không thể tìm thấy một ứng dụng mà bạn bè hoặc người thân trong gia đình đã kể cho bạn. Hoặc bạn đã tìm thấy ứng dụng đó trên máy tính xách tay Windows 10 của bạn chứ không phải trên thiết bị Windows 10 Mobile của bạn. Hoặc bạn tìm thấy nhưng không thể cài đặt ứng dụng đó. Điều gì đang diễn ra? Sau đây là một số khả năng:

  • Ứng dụng không khả dụng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Không phải tất cả các ứng dụng đều khả dụng trên toàn thế giới. Vì vậy, ứng dụng mà bạn bè của bạn thấy ở Pháp có thể không khả dụng ở Đức. Nếu bạn đã mua một ứng dụng ở một quốc gia hoặc khu vực rồi bạn di chuyển tới một quốc gia hoặc khu vực khác thì các ứng dụng mà bạn có có thể biến mất.
  • Cài đặt An toàn cho Gia đình có thể đang ẩn các ứng dụng. Phụ huynh có thể sử dụng cài đặt An toàn cho Gia đình để đảm bảo con của họ không thể xem hoặc cài đặt các ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi của chugns.
  • Ứng dụng không còn nữa. Đôi khi, một ứng dụng bị xóa khỏi Windows Store nhưng phải mất một chút thời gian để trang mô tả ứng dụng trên web gỡ ứng dụng đó xuống.
  • Ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn. Windows Store tự động ẩn hoặc chặn nút Mua trên các ứng dụng không tương thích với thiết bị của bạn. Bạn có thể thấy một ứng dụng từ Windows Store khả dụng trên PC của bạn nhưng không khả dụng trên PC khác hoặc Xbox của bạn.
  • PC của bạn đã được cập nhật gần đây nhưng không được khởi động lại. Nếu các bản cập nhật dành cho Windows đã được cài đặt gần đây, bạn cần khởi động lại PC của bạn trước khi có thể cài đặt các ứng dụng từ Windows Store.

Nếu bạn đã kiểm tra tất cả các lý do nêu trên mà vẫn không thể tìm thấy hoặc cài đặt ứng dụng, bạn có thể thử xóa bộ đệm ẩn dành cho Windows Store.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13765 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi