Xem trạng thái trả lại hàng và hoàn tiền từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Khi yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ mặt hàng nào đã mua từ Microsoft Store, bạn có thể theo dõi trạng thái của yêu cầu đó trực tuyến:

  • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và xem Lịch sử đơn hàng.
  • Tìm sản phẩm. Mục này sẽ bao gồm trạng thái đổi trả và hoàn tiền.
  • Nếu bạn thấy chúng tôi đã thực hiện hoàn tiền nhưng tiền chưa được ghi có vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thì hãy đợi một vài ngày. Tùy thuộc vào ngân hàng, có thể mất một vài ngày để xử lý khoản tiền hoàn lại.