Thực hiện giao dịch mua tính năng mở rộng trong Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

  • Khi mua các ứng dụng hoặc trò chơi trong Microsoft Store, biểu tượng dấu cộng nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch mua tính năng mở rộng với mục đó.
    Dấu cộng trên nút mua ứng dụng hoặc trò chơi trong Microsoft Store.
  • Đối với giao dịch mua tính năng mở rộng, bạn sẽ sử dụng quy trình thanh toán giống như quy trình bạn sử dụng khi mua các ứng dụng và trò chơi trong Microsoft Store.