Tải các ứng dụng và trò chơi đáng tin cậy từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Trên Windows 10

Ví dụ về các ứng dụng đáng tin cậy đã được Microsoft xác minh

Microsoft Store trên Windows 10 có hàng nghìn ứng dụng và trò chơi, tất cả đều đã được Microsoft xác minh. Nhiều ứng dụng và trò chơi cho phép tải xuống và chơi miễn phí.

Trên Xbox One

  • Microsoft Store trên Xbox One có hàng nghìn ứng dụng và trò chơi, tất cả đều đã được Microsoft xác minh trước khi cung cấp cho bạn. Nhiều ứng dụng và trò chơi cho phép bạn tải xuống và chơi miễn phí.
    • Từ Trang chủ, hãy đi tới Store > Duyệt trò chơi hoặc Duyệt ứng dụng.
    • Bạn có thể duyệt các danh mục như Trò chơi miễn phí hàng đầu hoặc Ứng dụng miễn phí hàng đầu. Để xem thêm bất kỳ danh mục nào, hãy chọn Hiển thị tất cả.
  • Nếu bạn là thành viên của Xbox Live Gold, hãy nhấn nút Xbox trên bộ điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chọn Lợi ích Gold để xem các trò chơi Games with Gold mới nhất (các trò chơi bạn có thể chơi nếu là thành viên Gold) và Deals with Gold (các trò chơi được giảm giá cho thành viên Gold).