Nạp tiền vào tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

 • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Microsoft của mình bằng thẻ quà tặng cho phép bạn mua các sản phẩm và dịch vụ từ Microsoft Store. Mỗi lần bạn đổi thẻ quà tặng Microsoft, số tiền đó sẽ được thêm vào tín dụng tài khoản Microsoft của bạn.
  • Đảm bảo bạn có phương thức thanh toán cập nhật cho tài khoản Microsoft của mình. Để biết thêm thông tin về việc này, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản Microsoft hoặc Tùy chọn thanh toán và đơn đặt hàng.
  • Truy cập vào trang thẻ quà tặng trong Microsoft Store và chọn thẻ quà tặng Xbox hoặc Microsoft.
  • Từ menu thả xuống, chọn số tiền mà bạn muốn mua và thêm số tiền đó vào giỏ hàng của bạn.
  • Hoàn thành quá trình thanh toán (bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft để có sẵn mật khẩu).
  • Đảm bảo rằng bạn là người nhận. Nếu không, hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn với tư cách là người nhận và hoàn tất giao dịch mua.
  • Xác nhận rằng bạn đã nhận được email có mã quà tặng. Truy cập vào trang Đổi. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản.
  • Nhập mã và chọn Tiếp theo. Toàn bộ số tiền liên kết với mã sẽ được nạp vào tài khoản Microsoft của bạn.
 • Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký các sản phẩm của Microsoft, chẳng hạn như Xbox Live hoặc Office 365, thì bạn có thể trực tiếp gia hạn gói đăng ký đó. Đăng nhập vào Dịch vụ & gói đăng ký tài khoản Microsoft để thay đổi gói đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về cách bật tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft của bạn.