Yêu cầu trẻ em hỏi cha mẹ trước khi mua hàng trong Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tài khoản của con mình để yêu cầu người lớn chấp thuận cho nội dung trẻ muốn mua tại Microsoft Store, ngoại trừ những nội dung trẻ có được bằng cách sử dụng thẻ quà tặng hoặc tiền trong tài khoản Microsoft của trẻ. Dưới đây là cách yêu cầu người lớn chấp thuận cho nội dung trẻ muốn mua trong Microsoft Store trực tuyến:

 • Đăng nhập vào account.microsoft.com/family bằng tài khoản Microsoft của người lớn.
 • Tìm tên của con bạn và chọn Giới hạn nội dung.
 • ​​​​​​​Trong phần Hỏi cha mẹ, chuyển Cần có sự chấp thuận của người lớn để mua hàng thành Bật.
  Tùy chọn Cần có sự chấp thuận của người lớn để mua hàng được bật
 • Nếu bạn muốn chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu mua hàng của trẻ bằng email hoặc trên account.microsoft.com/family, hãy chuyển tùy chọn Gửi email cho tôi khi con tôi mua hàng thành Bật.
  • Lưu ý: Nếu bạn muốn xem lịch sử mua hàng của trẻ, hãy chọn phần Chi tiêu bên dưới tên của con bạn và cuộn xuống tới phần Lịch sử mua hàng. Nếu bạn đã bị tính phí cho giao dịch mua hàng trái phép, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền.

Xbox One

Nếu bạn muốn thiết lập chấp thuận của người lớn trên Xbox One, sau đây là cách thực hiện:

 • Đăng nhập vào Xbox One bằng tài khoản Microsoft của người lớn.
 • Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, rồi chọn  Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý thành viên trong gia đình và chọn một tài khoản con.
 • Chọn Quyền riêng tư & an toàn trực tuyến > Quyền riêng tư của Xbox Live > Xem chi tiết & tùy chỉnh > Mua & tải xuống, rồi chọn Bật trong hộp Hỏi cha mẹ. (Lưu ý: Cũng có thể bật tùy chọn này bằng cách chọn Mặc định cho trẻ hoặc Mặc định cho thiếu niên sau khi chọn Quyền riêng tư của Xbox Live.)

Bạn cần trợ giúp thêm?