Камерата не работи в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Ако камерата ви не работи в Windows 10, възможно е драйверите да липсват след скорошна актуализация, антивирусната ви програма може да блокира камерата или настройките ви за поверителност може да са настроени да забраняват достъп до камерата. Ето как можете да проверите дали камерата ви не работи, както и как можете да поправите това. Изпробвайте следните стъпки под ред. 

 Ако имате нужда от допълнителна помощ, вж. Помощ за приложението „Камера“ и уеб камерите