Hủy bỏ đăng ký Microsoft

Chọn liên kết chính xác để được trợ giúp hủy bỏ đăng Microsoft 365 ký Xbox hoặc Xbox. Đối với tất cả các đăng ký khác, hãy làm theo các bước trong mục dưới đây, Hủy bỏ đăng ký Microsoft khác.

Mẹo: Nếu cần cập nhật thanh toán, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về điều đó trên trang Dịch vụ & ký của bảng điều khiển tài khoản Microsoft của bạn.

Hủy bỏ đăng Microsoft 365 hoặc Xbox

Hủy các đăng ký Microsoft khác 

  1. Đi tới Dịch vụ & ký của bạn và đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua đăng ký của mình.

  2. Tìm gói đăng ký của bạn rồi chọn Quản lý.

    Nếu bạn không thấy Quản lý nhưngthay vào đó, hãy xem mục Bật thanh toán định kỳ thì có nghĩa là đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày được hiển thị và bạn không cần phải làm gì khác.

  3. Ở trang tiếp theo, chọn Hủy bỏ (hoặc Nâng cấp hoặc Hủy bỏ,tùy thuộc vào loại đăng ký của bạn).

  4. Hãy cuộn qua và làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục quá trình hủy bỏ. Để xem chính sách hủy bỏ hoàn chỉnh của chúng tôi, hãy xem Microsoft Store khoản Bán hàng .

Lưu ý: Tại Israel, bạn có quyền hủy mọi gói đăng ký thanh toán định kỳ có hiệu lực ngay lập tức và được hoàn tiền theo tỷ lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hủy gói đăng ký Microsoft tại Israel.

Khắc phục sự cố nếu bạn không thể hủy gói đăng ký của mình

Nếu bạn không nhìn thấy Quản lý trên trang Dịch vụ & đăng ký của mình hoặc bạn không thể hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ, hãy thử cách sau:

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua gói đăng ký của mình.

  • Nếu bạn thấy Bật thanh toán định kỳ thay vì Quản lý, đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày được hiển thị cho đăng ký của mình và bạn không cần phải làm gì khác.

  • Kiểm tra xem bạn có cần cập nhật phương thức thanh toán hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn đến trang Dịch vụ để & ký. Để khắc phục bất kỳ sự cố nào, hãy đi đến Tùy chọn thanh toán trên bảng điều khiển tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần thay đổi cách thanh toán cho đăng ký của mình, hãy xem mục Thay đổi phương thức thanh toán cho đăng ký Microsoft.

  • Để xem chính sách hủy bỏ hoàn chỉnh của chúng tôi, hãy xem Microsoft Store khoản Bán hàng .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×