Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Các gói đăng ký có tính năng thanh toán định kỳ

Nếu bạn có đăng ký Microsoft với tính năng thanh toán định kỳ, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft.

 1. Đăng nhập vào Dịch vụ và đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản áp dụng cho gói đăng ký mà bạn muốn thay đổi. Nếu bạn đang cập nhật gói đăng ký của con mình, hãy nhớ đăng nhập bằng tài khoản của con chứ không phải của bạn.

 2. Tìm gói đăng ký trong danh sách, chọn Quản lý, rồi chọn Thay đổi phương thức thanh toán.

 3. Khi chọn Thay đổi phương thức thanh toán, bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn thanh toán hiện tại. Nếu không thấy tùy chọn thanh toán mà bạn cần, hãy chọn Thêm phương thức thanh toán mới từ danh sách đó và làm theo hướng dẫn.

  • Liên hệ với ngân hàng nếu bạn nhận được một thông báo lỗi khi thêm phương thức thanh toán mới,

  • Để sử dụng mã gói đăng ký trả trước, tắt tính năng thanh toán định kỳ đối với gói đăng ký cũ. Khi gói đăng ký cũ hết hạn, hãy chuyển đến phần Đổi thẻ quà tặng hoặc mã cho tài khoản Microsoft và làm theo hướng dẫn.

  • Để hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ trên đăng ký của bạn, hãy làm theo hướng dẫn tại cách hủy bỏ đăng ký Microsoft của bạn.

Xem thêm các chủ đề liên quan đến đăng ký

Quản lý dịch vụ của tôi & ký

Gói đăng ký trả trước

Đối với gói đăng ký trả trước, bạn không thể thay đổi phương thức thanh toán vì đây là gói đăng ký trả trước.

Tuy nhiên, bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán và mua gói đăng ký mới khi gói đăng ký trả trước hết hạn. XemThay đổi phương thức thanh toán hoặc thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Thay đổi các gói đăng ký

Bạn có thể chuyển đổi gói đăng ký giữa Xbox Live, Game Pass và Microsoft 365.

Để thay đổi thời gian thanh toán định kỳ cho gói đăng ký của bạn (ví dụ: từ hàng tháng thành hàng năm):

 1. Đăng nhập vào đăng ký Dịch & của bạn bằng tài khoản Microsoft.

 2. Tìm gói đăng ký đó trong danh sách.

 3. Chọn Quản lý > Thay đổi > Chuyển đổi, sau đó chọn thời gian thanh toán định kỳ mới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng thanh toán định kỳ.

Với Microsoft 365, bạn có thể chuyển đổi giữa các gói đăng ký Microsoft 365 Personal và Microsoft 365 Family. Xem thêm thông tin trong bài viết Chuyển sang đăng ký Microsoft 365 dành cho gia đình khác.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×