Trả lại các mặt hàng bạn đã mua từ Microsoft Store để đổi lấy mặt hàng khác hoặc để được hoàn tiền

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Trả lại hàng


Sau đây là cách trả lại hoặc trao đổi các mặt hàng đã mua từ Microsoft hoặc Microsoft Store. Nếu đã mua một sản phẩm Microsoft từ một nguồn không phải Microsoft Store, hãy liên hệ với nguồn đó để trả lại hàng.

Hàng hóa hữu hình như Surface, bộ điều khiển Xbox, mắt kính thực tế ảo hoặc gói phần mềm có thể đủ điều kiện trả lại và đổi mặt hàng khác hoặc được hoàn tiền.

  1. Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng, sau đó chọn Yêu cầu trả lại hàngNếu bạn không thấy Yêu cầu trả lại hàng, thì tức là mặt hàng của bạn có thể không đủ điều kiện để trả lại. Xem Điều khoản Bán hàng của Microsoft.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhận nhãn gửi trả trước cho hàng trả lại. Nếu bạn không nhận được nhãn gửi trả trước hàng trả lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
  3. Khi nhận được hàng và xác định rằng hàng đủ điều kiện trả lại, chúng tôi sẽ gửi hàng thay thế hoặc hoàn tiền cho bạn.

Xem trạng thái hàng trả lại và khoản tiền hoàn lại của bạn.

Hàng hóa kỹ thuật số như ứng dụng, trò chơi, nội dung mở rộng, gói đăng ký, phim, chương trình truyền hình và sách là hàng không thể trả lại trừ khi có ưu đãi hoặc luật pháp quy định rằng bạn đủ điều kiện được hoàn tiền.

Thẻ quà tặng kỹ thuật số và thẻ đăng ký/dịch vụ có thể đủ điều kiện để trả lại. Xem bài viết Các điều khoản và điều kiện về thẻ quà tặng Microsoft.

Hoàn tiền


Khi hàng trả lại đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ gửi lại bạn khoản tiền đầy đủ, trừ đi tiền phí xử lý và giao hàng ban đầu. Thông thường, tiền hoàn lại sẽ được xử lý trong vòng 3–5 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được hàng của bạn và xác định hàng đó đủ điều kiện để trả lại. Chỉ áp dụng hoàn tiền cho tùy chọn thanh toán ban đầu.

Xem trạng thái hàng trả lại hoặc khoản tiền hoàn lại của bạn.

Trợ giúp khác


Xem các tài nguyên bên dưới để được trợ giúp thêm về các dịch vụ và sản phẩm của Microsoft.