Trả lại các mặt hàng bạn đã mua từ Microsoft Store để đổi lấy mặt hàng khác hoặc để được hoàn tiền

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Nếu đã mua một sản phẩm từ Microsoft hoặc Microsoft Store, bạn có thể yêu cầu trả lại hàng. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu xem sản phẩm của mình có đủ điều kiện để trả lại hay không. Nếu bạn đã mua một sản phẩm từ một tổ chức khác, hãy liên hệ với tổ chức đó để yêu cầu trả lại hoặc hoàn lại tiền. Bạn có thể kiểm tra Lịch sử đơn hàng để xác minh những mặt hàng bạn đã đặt từ Microsoft.

Trả lại và đổi lấy mặt hàng khác


Bạn có thể quản lý việc trả lại hàng, đổi hàng và các tính năng khác trong trang Lịch sử đơn hàng

Để yêu cầu trả lại hoặc đổi lấy mặt hàng khác:

  1. Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng và sau đó chọn Yêu cầu trả lại hàngNếu bạn không thấy Yêu cầu trả lại hàng, thì mặt hàng của bạn có thể không đủ điều kiện trả lại hàng. Để biết thông tin chi tiết về chính sách đổi trả và hoàn tiền, hãy xem Điều khoản Bán hàng của Microsoft.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để lấy nhãn vận chuyển trả trước để trả lại hàng. Nếu bạn không thể tải nhãn gửi trả trước cho hàng trả lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
  3. Khi nhận được hàng và xác định rằng hàng đủ điều kiện trả lại, chúng tôi sẽ gửi hàng thay thế hoặc hoàn tiền cho bạn.

Bạn có thể xem trạng thái trả lại hàng hoặc đổi hàng của mình trên trang Lịch sử đơn hàng (tìm hiểu thêm).

Hoàn tiền


Khi hàng trả lại đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ gửi lại bạn khoản tiền đầy đủ, trừ đi tiền phí xử lý và giao hàng ban đầu. Thông thường, tiền hoàn lại sẽ được xử lý trong vòng 3–5 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được món hàng của bạn và xác định rằng món hàng đó đủ điều kiện để trả lại. Chỉ áp dụng hoàn tiền cho tùy chọn thanh toán ban đầu.

Bạn có thể xem trạng thái hoàn tiền của mình trên trang Lịch sử đơn hàng (tìm hiểu thêm).

Các khoản phí không mong muốn hoặc không chính xác


Để giải quyết các khoản phí không mong muốn, đầu tiên hãy xem Cách xử lý các khoản phí không mong muốn từ Microsoft. Nếu bạn không thấy nguyên nhân gây ra khoản phí không mong muốn của mình, bạn có thể chọn liên kết Liên hệ với chúng tôi ở đầu trang hoặc bạn có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ của Microsoft Store.

Trợ giúp khác


Xem các tài nguyên bên dưới để được trợ giúp thêm về các dịch vụ và sản phẩm của Microsoft.