Tìm và cài đặt nội dung tải xuống của Microsoft từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Hầu hết các phần mềm mà bạn mua trực tiếp từ Microsoft, như Office, Windows và trò chơi Xbox đều có bản tải xuống kỹ thuật số để bạn có thể tải xuống, cài đặt hoặc cài đặt lại. Sau khi mua phần mềm, bản tải xuống sẽ xuất hiện trong lịch sử đơn hàng của bạn. Để tìm kiếm nội dung tải xuống cụ thể, hãy đăng nhập vào trang Lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua hàng. Tìm phần mềm, sau đó chọn Khóa sản phẩm/Cài đặt.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn tải xuống và cài đặt cho một sản phẩm cụ thể, hãy xem các phần sau.

Thông tin liên quan