Đơn đặt hàng trước cho Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Bạn có thể đặt trước một số mặt hàng chưa có sẵn trong Microsoft Store. Để thực hiện điều này, bạn phải có một tùy chọn thanh toán chẳng hạn như thẻ tín dụng trên hồ sơ trong tài khoản Microsoft hoặc có đủ tiền trong tài khoản để thanh toán cho giao dịch mua hàng.

Nếu sử dụng tiền trong tài khoản Microsoft, bạn nên lưu thẻ tín dụng trong hồ sơ làm phương thức thanh toán dự phòng. Nếu tổng chi phí đơn đặt hàng trước vượt quá số tiền trong tài khoản, phương thức thanh toán sẽ bù vào khoản chênh lệch tối đa đến 100%. 

Bấm vào tùy chọn bên dưới để biết thêm thông tin về quá trình đặt hàng trước của chúng tôi:

Đảm bảo về mức giá khi đặt hàng trước

Giá được quảng cáo cho mặt hàng đặt trước có thể tăng hoặc giảm trước ngày sản phẩm được phát hành cho công chúng. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ bị tính mức giá thấp nhất được đưa ra trong khoảng thời gian bạn đặt hàng trước và ngày sản phẩm được phát hành chính thức.

Việc đảm bảo mức giá khi đặt hàng trước chỉ áp dụng cho các mặt hàng đặt trước thật và mức giá do Microsoft Store cung cấp. Mức giá này không áp dụng cho các mặt hàng số từ Microsoft Store hoặc các mặt hàng và mức giá do người bán khác quảng cáo, giá bao gồm thuế hoặc phí giao hàng hoặc lỗi đánh máy.

Đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đặt hàng trước dựa trên giá ước tính thay vì giá chính thức, việc đảm bảo mức giá khi đặt hàng trước chỉ áp dụng cho và sẽ dựa trên giá chính thức cho mặt hàng tại thời điểm công bố.