Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Werkbladfuncties worden gecategoriseerd op hun functionaliteit. Klik op een categorie als u door de bijbehorende functies wilt bladeren. Of druk op Ctrl+F om een functie te zoeken door de eerste paar letters of een beschrijvend woord te typen. Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Dit zijn de tien functies waarover personen het meest lezen.

Functie

Beschrijving

SOM, functie

Gebruik deze functie om de waarden in cellen op te tellen.

ALS, functie

Gebruik deze functie om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Hier kunt u een video bekijken over het gebruiken van de functie ALS.

ZOEKEN, functie

Gebruik deze functie wanneer u in één rij of kolom wilt zoeken en een waarde op dezelfde positie in een tweede rij of kolom wilt vinden.

VERT.ZOEKEN, functie

Gebruik deze functie als u gegevens wilt zoeken in een tabel of bereik per rij. U kunt bijvoorbeeld de achternaam van een werknemer opzoeken op basis van het werknemersnummer of het telefoonnummer zoeken door de achternaam op te zoeken (net als in een telefoonboek). Bekijk ook deze video over het gebruiken van VERT.ZOEKEN.

VERGELIJKEN, functie

Gebruik deze functie om te zoeken naar een item in een cellenbereik en vervolgens de relatieve positie van dit item in het bereik te retourneren. Als het bereik A1:A3 bijvoorbeeld de waarden 5, 7 en 38 bevat, retourneert de formule =VERGELIJKEN(7;A1:A3;0) het getal 2, omdat 7 het tweede item in het bereik is.

KIEZEN, functie

Gebruik deze functie om één van maximaal 254 opgegeven waarden te selecteren op basis van het indexnummer. Als waarde1 tot waarde7 bijvoorbeeld de dagen van de week zijn, geeft KIEZEN als resultaat de dag van de week die hoort bij het getal tussen 1 en 7 dat u opgeeft voor index_getal.

DATUM, functie

Gebruik deze functie om het sequentiële seriële getal op te vragen dat een bepaalde datum voorstelt. Deze functie is vooral handig in situaties waarin het jaar, de maand en de dag worden aangeleverd via formules of celverwijzingen. Stel dat u een werkblad hebt met datums in een notatie die niet wordt herkend door Excel, zoals JJJJMMDD.

Gebruik de functie DATUMVERSCHIL om het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums te berekenen.

DAGEN, functie

Gebruik deze functie om het aantal dagen tussen twee datums te bepalen.

VIND.ALLES, VIND.ALLES.B, functie

Met VIND.ALLES en VIND.ALLES.B wordt naar een tekenreeks binnen een andere tekenreeks gezocht. Het resultaat bestaat uit het nummer van de beginpositie van de eerste tekenreeks.

INDEX, functie

Gebruik deze functie om een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik te retourneren.

In Excel 2010 of hoger zijn deze functies vervangen door nieuwe functies die meer nauwkeurigheid bieden en die namen hebben die hun gebruik beter weerspiegelen. U kunt de functies nog steeds gebruiken voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel, maar als compatibiliteit met eerdere versies niet is vereist, moet u in plaats hiervan de nieuwe functies gaan gebruiken. Zie Statistische functies (overzicht) en Wiskunde- en trigonometriefuncties (overzicht) voor meer informatie over de nieuwe functies.

Als u gebruikmaakt van Excel 2007, vindt u deze functies in de categorieën Statistisch of Wiskunde en trigonometrie op het tabblad Formules.

Functie

Beschrijving

BETAVERD, functie

Berekent de cumulatieve bèta-kansdichtheidsfunctie

BETAINV, functie

Berekent de inverse van de cumulatieve bèta-kansdichtheidsfunctie voor een bepaalde bèta-verdeling

BINOMIALE.VERD, functie

Geeft als resultaat de binomiale verdeling

CHI.KWADRAAT, functie

Berekent de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHI.KWADRAAT.INV, functie

Berekent de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHI.TOETS, functie

Geeft het resultaat van de onafhankelijkheidstoets

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

Voegt twee of meer tekstreeksen samen tot één tekenreeks

BETROUWBAARHEID, functie

Berekent de betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

COVARIANTIE, functie

Berekent de covariantie, het gemiddelde van de producten van gepaarde deviaties

CRIT.BINOM, functie

Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk aan een criteriumwaarde

EXPON.VERD, functie

Geeft als resultaat de exponentiële verdeling

F.VERDELING, functie

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.INVERSE, functie

Berekent de inverse van de F-verdeling

AFRONDEN.BENEDEN, functie

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

VOORSPELLEN, functie

Berekent of voorspelt een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden.

F.TOETS, functie

Geeft het resultaat van een F-toets

GAMMA.VERD, functie

Geeft als resultaat de gamma-verdeling

GAMMA.INV, functie

Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

HYPERGEO.VERD, functie

Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling

LOG.NORM.INV, functie

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOG.NORM.VERD, functie

Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling

MODUS, functie

Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

NEG.BINOM.VERD, functie

Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling

NORM.VERD, functie

Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling

NORM.INV, functie

Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling

STAND.NORM.VERD, functie

Geeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdeling

STAND.NORM.INV, functie

Berekent de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling

PERCENTIEL, functie

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik

PERCENT.RANG, functie

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik

POISSON, functie

Geeft als resultaat de Poisson-verdeling

KWARTIEL, functie

Berekent het kwartiel van een gegevensverzameling

RANG, functie

Berekent de rang van een getal in een lijst getallen

STDEV, functie

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVP, functie

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

T.VERD, functie

Berekent de Student T-verdeling

T.INV, functie

Berekent de inverse van de Student T-verdeling

T.TOETS, functie

Berekent de kans met behulp van de Student T-toets

VAR, functie

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARP, functie

Berekent de variantie op basis van de volledige populatie

WEIBULL, functie

Geeft als resultaat de Weibull-verdeling

Z.TOETS, functie

Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Functie

Beschrijving

KUBUSKPILID, functie

Geeft een Key Performance Indicator (KPI)-eigenschap als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken.

KUBUSLID, functie

Geeft een lid of tupel als resultaat van de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is.

KUBUSLIDEIGENSCHAP, functie

Geeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en geeft de opgegeven eigenschap voor dit lid als resultaat.

KUBUSGERANGSCHIKTLID, functie

Geeft het nde, of gerangschikte lid van een set als resultaat. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten.

KUBUSSET, functie

Definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel.

KUBUSSETAANTAL, functie

Geeft het aantal items in een set als resultaat.

KUBUSWAARDE, functie

Geeft als resultaat een statistische waarde van de kubus.

Functie

Beschrijving

DBGEMIDDELDE, functie

Berekent het gemiddelde van geselecteerde databasegegevens

DBAANTAL, functie

Telt de cellen met getallen in een database

DBAANTALALC, functie

Telt in een database de niet-lege cellen

DBLEZEN, functie

Haalt uit een database één record op die voldoet aan de gespecificeerde criteria

DBMAX, functie

Geeft als resultaat de maximumwaarde in geselecteerde databasegegevens

DBMIN, functie

Geeft als resultaat de minimumwaarde in geselecteerde databasegegevens

DBPRODUCT, functie

Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database

DBSTDEV, functie

Maakt een schatting van de standaarddeviatie die is gebaseerd op een steekproef onder geselecteerde databasegegevens

DBSTDEVP, functie

Berekent de standaarddeviatie die is gebaseerd op de hele populatie van geselecteerde databasegegevens

DBSOM, functie

Telt de getallen op in het veld (kolom) met records in de database die voldoen aan de criteria

DBVAR, functie

Maakt een schatting van de variantie die is gebaseerd op een steekproef onder geselecteerde databasegegevens

DBVARP, functie

Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

Functie

Beschrijving

DATUM, functie

Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum

DATUMVERSCHIL, functie

Berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums. Deze functie is handig in formules waarin u een leeftijd moet berekenen.

DATUMWAARDE, functie

Zet een datum in de vorm van tekst om in een serieel getal

DAG, functie

Zet een serieel getal om in een dag van de maand

DAGEN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums

DAGEN360, functie

Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen

ZELFDE.DAG, functie

Zet de datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt, om in een serieel getal

LAATSTE.DAG, functie

Zet de laatste dag van de maand die een opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt, om in een serieel getal

UUR, functie

Zet een serieel getal om in uren

ISO.WEEKNUMMER, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum

MINUUT, functie

Zet een serieel getal op in minuten

MAAND, functie

Zet een serieel getal om in een maand

NETTO.WERKDAGEN, functie

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums

NETTO.WERKDAGEN.INTL, functie
Excel 2010

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters

NU, functie

Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd

SECONDE, functie

Zet een serieel getal om in seconden

TIJD, functie

Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip

TIJDWAARDE, functie

Zet een tijd in de vorm van tekst om in een serieel getal

VANDAAG, functie

Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum

WEEKDAG, functie

Zet een serieel getal om in een dag van de week

WEEKNUM, functie

Zet een serieel getal om in een weeknummer

WERKDAG, functie

Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen

WERKDAG.INTL, functie
Excel 2010

Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen, met aangepaste weekendparameters

JAAR, functie

Zet een serieel getal om in een jaar

JAAR.DEEL, functie

Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum

Functie

Beschrijving

BESSEL.I, functie

Berekent de gemodificeerde i-functie van Bessel In(x)

BESSEL.J, functie

Berekent de gemodificeerde j-functie van Bessel Jn(x)

BESSEL.K, functie

Berekent de gemodificeerde k-functie van Bessel Kn(x)

BESSEL.Y, functie

Berekent de gemodificeerde y-functie van Bessel Yn(x)

BIN.N.DEC, functie

Converteert een binair getal naar een decimaal getal

BIN.N.HEX, functie

Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal

BIN.N.OCT, functie

Converteert een binair getal naar een octaal getal

BIT.EN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.LINKS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.OF, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze OF-bewerking van 2 getallen

BIT.VERSCHUIF.RECHTS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar rechts is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.EX.OF, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een bitsgewijze 'Exclusieve of' van twee getallen

COMPLEX, functie

Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar complexe getallen

CONVERTEREN, functie

Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

DEC.N.BIN, functie

Converteert een decimaal getal naar een binair getal

DEC.N.HEX, functie

Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal

DEC.N.OCT, functie

Converteert een decimaal getal naar een octaal getal

DELTA, functie

Toetst of twee getallen gelijk zijn

FOUTFUNCTIE, functie

Geeft de foutfunctie weer

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft de foutfunctie als resultaat

FOUT.COMPLEMENT, functie

Retourneert de complementaire foutfunctie

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft de complementaire FOUTFUNCTIE-functie als resultaat, geïntegreerd tussen x en oneindigheid

GROTER.DAN, functie

Toetst of een getal groter is dan de drempelwaarde

HEX.N.BIN, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal

HEX.N.DEC, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal

HEX.N.OCT, functie

Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal

C.ABS, functie

Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal

C.IM.DEEL, functie

Berekent de imaginaire coëfficiënt van een complex getal

C.ARGUMENT, functie

Berekent het argument theta, een hoek uitgedrukt in radialen

C.TOEGEVOEGD, functie

Berekent het complexe toegevoegde getal van een complex getal

C.COS, functie

Berekent de cosinus van een complex getal

C.COSH, functie
Excel 2013

Berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal

C.COT, functie
Excel 2013

Berekent de cotangens van een complex getal

C.COSEC, functie
Excel 2013

Berekent de cosecans van een complex getal

C.COSECH, functie
Excel 2013

Berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal

C.QUOTIENT, functie

Berekent het quotiënt van twee complexe getallen

C.EXP, functie

Berekent de exponentiële waarde van een complex getal

C.LN, functie

Berekent de natuurlijke logaritme van een complex getal

C.LOG10, functie

Berekent de logaritme met grondtal 10 van een complex getal

C.LOG2, functie

Berekent de logaritme met grondtal 2 van een complex getal

C.MACHT, functie

Verheft een complex getal tot een hele macht

C.PRODUCT, functie

Berekent het product van 2 tot 255 complexe getallen

C.REEEL.DEEL, functie

Berekent de reële coëfficiënt van een complex getal

C.SEC, functie
Excel 2013

Berekent de secans van een complex getal

C.SECH, functie
Excel 2013

Berekent de secans hyperbolicus van een complex getal

C.SIN, functie

Berekent de sinus van een complex getal

C.SINH, functie
Excel 2013

Berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal

C.WORTEL, functie

Berekent de vierkantswortel van een complex getal

C.VERSCHIL, functie

Berekent het verschil tussen twee complexe getallen

C.SOM, functie

Geeft als resultaat de som van complexe getallen

C.TAN, functie
Excel 2013

Berekent de tangens van een complex getal

OCT.N.BIN, functie

Converteert een octaal getal naar een binair getal

OCT.N.DEC, functie

Converteert een octaal getal naar een decimaal getal

OCT.N.HEX, functie

Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal

Functie

Beschrijving

SAMENG.RENTE, functie

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

SAMENG.RENTE.V, functie

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd

AMORDEGRC, functie

Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen

AMORLINC, functie

Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode

COUP.DAGEN.BB, functie

Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de couponperiode tot de stortingsdatum

COUP.DAGEN, functie

Bepaalt het aantal dagen in de couponperiode waarin de stortingsdatum valt

COUP.DAGEN.VV, functie

Berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum

COUP.DATUM.NB, functie

Bepaalt de volgende coupondatum na de stortingsdatum

COUP.AANTAL, functie

Berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum

COUP.DATUM.VB, functie

Berekent de laatste coupondatum voor de stortingsdatum

CUM.RENTE, functie

Berekent de cumulatieve rente over een bepaalde periode

CUM.HOOFDSOM, functie

Berekent de cumulatieve terugbetaalde hoofdsom voor een lening over een bepaalde periode

DB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn, met behulp van de 'fixed declining balance'-methode

DDB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining balance'-methode of met een methode die u zelf bepaalt

DISCONTO, functie

Berekent het discontopercentage voor waardepapier

EURO.DE, functie

Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal

EURO.BR, functie

Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk

DUUR, functie

Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen

EFFECT.RENTE, functie

Berekent het jaarlijkse effectieve rentepercentage

TW, functie

Berekent de toekomstige waarde van een investering

TOEK.WAARDE2, functie

Berekent de toekomstige waarde van een aanvangshoofdsom nadat de samengestelde rente eraan is toegevoegd

RENTEPERCENTAGE, functie

Berekent het rentepercentage voor een volgestort waardepapier

IBET, functie

Berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn

IR, functie

Berekent de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

ISBET, functie

Berekent de betaalde rente voor een bepaalde termijn van een investering

AANG.DUUR, functie

Berekent de aangepaste Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde 100 euro bedraagt

GIR, functie

Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten

NOMINALE.RENTE, functie

Berekent de jaarlijkse nominale rente

NPER, functie

Berekent het aantal termijnen van een investering

NHW, functie

Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een discontopercentage en een reeks periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden)

AFW.ET.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.ET.REND, functie

Berekent het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.LT.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

AFW.LT.REND, functie

Berekent het rendement van een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

PDUUR, functie
Excel 2013

Berekent het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken

BET, functie

Berekent de periodieke betaling voor een lening

PBET, functie

Berekent de afbetaling op de hoofdsom voor een gegeven investering voor een bepaalde termijn

PRIJS.NOM, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

PRIJS.DISCONTO, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier

PRIJS.VERVALDAG, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

HW, functie

Berekent de huidige waarde van een investering

RENTE, functie

Berekent het periodieke rentepercentage voor een lening

OPBRENGST, functie

Berekent het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor volgestort waardepapier

RRI, functie
Excel 2013

Berekent een equivalente rente voor de groei van een investering

LIN.AFSCHR, functie

Berekent de lineaire afschrijving van activa over één bepaalde termijn

SYD, functie

Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-The-Years-Digits'-methode

SCHATK.OBL, functie

Berekent het rendement op schatkistpapier op dezelfde manier waarop het rendement op obligaties wordt berekend

SCHATK.PRIJS, functie

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor schatkistpapier

SCHATK.REND, functie

Berekent het rendement van schatkistpapier

VDB, functie

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven periode, ook delen van perioden, met behulp van een 'declining balance'-methode

IR.SCHEMA, functie

Berekent de interne rentabiliteit voor geplande serie cashflows die niet per se periodiek is

NHW2, functie

Berekent de netto huidige van een geplande serie cashflows die niet per se periodiek is

RENDEMENT, functie

Berekent het rendement van een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

REND.DISCONTO, functie

Berekent het jaarlijkse rendement van verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier

REND.VERVAL, functie

Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

Functie

Beschrijving

CEL, functie

Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel

TYPE.FOUT, functie

Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel

INFO, functie

Geeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

ISLEEG, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is

ISFOUT2, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B

ISFOUT, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is

IS.EVEN, functie

Geeft als resultaat WAAR als het getal even is

ISFORMULE, functie
Excel 2013

Retourneert WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen

ISLOGISCH, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is

ISNB, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is

ISGEENTEKST, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is

ISGETAL, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is

IS.ONEVEN, functie

Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is

DE functie
ISOMITTED Office 365-knop

Controleert of de waarde in een LAMBDA ontbreekt en retourneert WAAR of ONWAAR

ISVERWIJZING, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is

ISTEKST, functie

Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is

N, functie

Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal

NB, functie

Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B

BLAD, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen

BLADEN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing

TYPE, functie

Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft

Functie

Beschrijving

EN, functie

Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn

BYCOL , functie
Office 365-knop

Past een LAMBDA toe op elke kolom en retourneert een matrix van de resultaten

BYROW, functie
Office 365-knop

Past een LAMBDA toe op elke rij en retourneert een matrix van de resultaten

ONWAAR, functie

Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR

ALS, functie

Geeft een logische test aan die moet worden uitgevoerd

ALS.FOUT, functie

Geeft als resultaat een waarde die u opgeeft als een formule in een fout resulteert. Anders wordt het resultaat van de formule weergegeven

ALS.NB, functie
Excel 2013

geeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert. Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven

ALS.VOORWAARDEN-functie
2019

Controleert of aan een of meer voorwaarden wordt voldaan, en geeft als resultaat een waarde die overeenkomt met de eerste WAAR-voorwaarde.

LAMBDA, functie
Office 365-knop

Aangepaste, herbruikbare functies maken en deze aanroepen met een beschrijvende naam

LET-functie
Office 365-knop

Hiermee worden namen toegewezen aan berekeningsresultaten

MAKEARRAY, functie
Office 365-knop

Retourneert een berekende matrix van een opgegeven rij- en kolomgrootte, door een LAMBDA toe te passen

MAP, functie
Office 365-knop

Retourneert een matrix die wordt gevormd door elke waarde in de matrix(s) toe te koppelen aan een nieuwe waarde door een LAMBDA toe te passen om een nieuwe waarde te maken

NIET, functie

Keert de logische waarde van het argument om

OF, functie

Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is

REDUCE, functie
Office 365-knop

Vermindert een matrix tot een geaccumuleerde waarde door een LAMBDA toe te passen op elke waarde en de totale waarde in de accumulator te retourneren

SCAN, functie
Office 365-knop

Scant een matrix door een LAMBDA toe te passen op elke waarde en retourneert een matrix met elke tussenliggende waarde

SCHAKELEN, functie
Excel 2016

Evalueert een expressie ten opzichte van een lijst met waarden en geeft het resultaat dat betrekking heeft op de eerste overeenkomende waarde. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan een optionele standaardwaarde als resultaat worden gegeven.

WAAR, functie

Geeft als resultaat de logische waarde WAAR

EX.OF, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een logische exclusieve OF-bewerking van alle argumenten

Functie

Beschrijving

ADRES, functie

Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad

BEREIKEN, functie

Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing

KIEZEN, functie

Kiest een waarde uit een lijst met waarden

CHOOSECOLS, functie
Office 365-knop

Retourneert de opgegeven kolommen uit een matrix

CHOOSEROWS, functie
Office 365-knop

Retourneert de opgegeven rijen uit een matrix

KOLOM, functie

Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing

KOLOMMEN, functie

Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing

DROP, functie
Office 365-knop

Sluit een opgegeven aantal rijen of kolommen van het begin of einde van een matrix uit

UITVOUWEN, functie
Office 365-knop

Hiermee wordt een matrix uitgevouwen of opvult op opgegeven rij- en kolomdimensies

De functie FILTER

Office 365-knop

Filtert een gegevensbereik op de opgegeven criteria

FORMULETEKST, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst

DRAAITABEL.OPHALEN, functie

Geeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat

HORIZ.ZOEKEN, functie

Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel

HSTACK, functie
Office 365-knop

Voegt matrices horizontaal en opeenvolgend toe om een grotere matrix te retourneren

HYPERLINK, functie

Maakt een snelkoppeling of spronginstructie voor het openen van een document dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet

AFBEELDING, functie

Retourneert een afbeelding van een bepaalde bron

INDEX, functie

Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix

INDIRECT, functie

Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde

ZOEKEN, functie

Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix

VERGELIJKEN, functie

Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix

VERSCHUIVING, functie

Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke verwijzing

RIJ, functie

Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing

RIJEN, functie

Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing

RTG, functie

Haalt realtime gegevens op vanuit een programma dat COM-automatisering ondersteunt

De functie SORTEREN

Office 365-knop

Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix

De functie SORTBY

Office 365-knop

Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix op basis van de waarden in een bijbehorend bereik of bijbehorende matrix

TAKE, functie
Office 365-knop

Retourneert een opgegeven aantal aaneengesloten rijen of kolommen vanaf het begin of einde van een matrix

TOCOL, functie
Office 365-knop

Retourneert de matrix in één kolom

TOROW, functie
Office 365-knop

Retourneert de matrix in één rij

TRANSPONEREN, functie

Geeft als resultaat de getransponeerde matrix

De functie UNIQUE

Office 365-knop

Retourneert een lijst met de unieke waarden in een lijst of bereik

VERT.ZOEKEN, functie

Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat een celwaarde uit dezelfde rij

VSTACK, functie
Office 365-knop

Voegt matrices verticaal en opeenvolgend toe om een grotere matrix te retourneren

WRAPCOLS, functie
Office 365-knop

Verpakt de opgegeven rij of kolom met waarden per kolom na een opgegeven aantal elementen

WRAPROWS, functie
Office 365-knop

Verpakt de opgegeven rij of kolom met waarden op rijen na een opgegeven aantal elementen

X.ZOEKEN-functie

Office 365-knop

doorzoekt een bereik of een matrix, en geeft als resultaat een item dat overeenkomt met de eerste overeenkomst van de zoekopdracht. Als er geen overeenkomst bestaat, kan X.ZOEKEN de dichtstbijzijnde overeenkomst (bij benadering) als resultaat geven. 

X.VERGELIJKEN-functie

Office 365-knop

geeft als resultaat de relatieve positie van een item in een matrix of cellenbereik. 

Functie

Beschrijving

ABS, functie

Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal

BOOGCOS, functie

Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal

BOOGCOSH, functie

Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal

BOOGCOT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de boogcotangens van een getal

BOOGCOTH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal

AGGREGAAT, functie

Geeft een aggregaat in een lijst of een database als resultaat

ARABISCH, functie

Zet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal

BOOGSIN, functie

Geeft als resultaat de boogsinus van een getal

BOOGSINH, functie

Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal

BOOGTAN, functie

Geeft als resultaat de boogtangens van een getal

BOOGTAN2, functie

Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten

BOOGTANH, functie

Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal

BASIS, functie
Excel 2013

Zet een getal om in tekst met een opgegeven radix (basis)

AFRONDEN.BOVEN, functie

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie
Excel 2013

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, functie

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

COMBINATIES, functie

Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een gegeven aantal objecten

COMBIN.A, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items

COS, functie

Geeft als resultaat de cosinus van een getal

COSH, functie

Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal

COT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cotangens van een hoek

COTH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cotangens hyperbolicus van een getal

COSEC, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cosecans van een hoek

COSECH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek

DECIMAAL, functie
Excel 2013

Zet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal

GRADEN, functie

Converteert radialen naar graden

EVEN, functie

Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal

EXP, functie

Geeft als resultaat e verheven tot de macht van een bepaald getal

FACULTEIT, functie

Geeft als resultaat de faculteit van een getal

DUBBELE.FACULTEIT, functie

Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal

AFRONDEN.BENEDEN, functie

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

AFRONDEN.BENEDEN.WISK, functie
Excel 2013

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar beneden afgerond

GGD, functie

Geeft als resultaat de grootste gemene deler

INTEGER, functie

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal

ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een getal dat naar boven is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

KGV, functie

Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud

LET-functie
Office 365-knop

geeft namen aan berekeningsresultaten om tussenliggende berekeningen, waarden of namen binnen een formule op te slaan.

LN, functie

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal

LOG, functie

Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal

LOG10, functie

Geeft als resultaat de logaritme van een getal voor grondtal 10

DETERMINANTMAT, functie

Geeft als resultaat de determinant van een matrix

INVERSEMAT, functie

Geeft als resultaat de inverse van een matrix

PRODUCTMAT, functie

Geeft als resultaat het product van twee matrices

REST, functie

Geeft als resultaat het restgetal van een deling

AFRONDEN.N.VEELVOUD, functie

Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud

MULTINOMIAAL, functie

Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen

EENHEIDMAT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie

ONEVEN, functie

Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal

PI, functie

Geeft als resultaat de waarde van pi

MACHT, functie

Geeft als resultaat een getal verheven tot een macht

PRODUCT, functie

Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar

QUOTIENT, functie

Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als een geheel getal

RADIALEN, functie

Converteert graden naar radialen

ASELECT, functie

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1

De functie RANDARRAY

Office 365-knop

geeft als resultaat een matrix met willekeurige getallen tussen de 0 en 1. U kunt echter opgeven hoeveel rijen en kolommen er moeten worden ingevuld, wat de minimum- en maximumwaarden zijn, en of er gehele of decimale getallen moeten worden geretourneerd.

ASELECTTUSSEN, functie

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen

ROMEINS, functie

Zet een Arabisch getal om in een Romeins cijfer, in de vorm van tekst

AFRONDEN, functie

Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, functie

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

AFRONDEN.NAAR.BOVEN, functie

Rondt een getal naar boven af, van nul omhoog

SEC, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de secans van een hoek

SECH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek

SOM.MACHTREEKS, functie

Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule

De functie VOLGORDE

Office 365-knop

Genereert een lijst met opeenvolgende getallen in een matrix, zoals 1, 2, 3, 4

POS.NEG, functie

Geeft als resultaat het teken van een getal

SIN, functie

Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek

SINH, functie

Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal

WORTEL, functie

Geeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal

WORTEL.PI, functie

Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)

SUBTOTAAL, functie

Geeft als resultaat een subtotaal in een lijst of een database

SOM, functie

Telt de argumenten op

SOM.ALS, functie

telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium

SOMMEN.ALS-functie
2019

telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.

SOMPRODUCT, functie

Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen

KWADRATENSOM, functie

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten

SOM.X2MINY2, functie

Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.X2PLUSY2, functie

Geeft als resultaat de som van het totaal van de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.XMINY.2, functie

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen corresponderende waarden in twee matrices

TAN, functie

Geeft als resultaat de tangens van een getal

TANH, functie

Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal

GEHEEL, functie

Kapt een getal af tot een geheel getal

Functie

Beschrijving

GEM.DEVIATIE, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde

GEMIDDELDE, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten

GEMIDDELDEA, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

GEMIDDELDE.ALS, functie

geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria

GEMIDDELDEN.ALS-functie
2019

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.

BETA.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansspreiding

BETA.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve bèta-kansspreiding voor een bepaalde bèta-verdeling

BINOM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kans van de binomiaalverdeling voor individuele termen

BINOM.VERD.BEREIK, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiaalverdeling

BINOMIALE.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium is

CHIKW.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

CHIKW.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

CHIKW.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

BETROUWBAARHEID.NORM, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

BETROUWBAARHEID.T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling.

CORRELATIE, functie

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen

AANTAL, functie

Telt het aantal getallen in de argumentenlijst

AANTALARG, functie

Telt het aantal waarden in de argumentenlijst

AANTAL.LEGE.CELLEN, functie

Telt het aantal lege cellen in een bereik

AANTAL.ALS, functie

telt in een bereik het aantal cellen dat voldoet aan een bepaald criterium

AANTALLEN.ALS-functie
2019

Telt het aantal cellen in een bereik die voldoen aan meerdere criteria

COVARIANTIE.P, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties

COVARIANTIE.S, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.

DEV.KWAD, functie

Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat

EXPON.VERD.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de exponentiële verdeling

F.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.TEST, functie
Excel 2010

Geeft het resultaat van een F-toets

FISHER, functie

Geeft als resultaat de Fisher-transformatie

FISHER.INV, functie

Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie

VOORSPELLEN, functie

Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend

Opmerking: in Excel 2016 is deze functie vervangen door VOORSPELLEN.LINEAIR als onderdeel van de nieuwe Voorspellingsfuncties, maar deze functie is nog steeds beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies.

Functie VOORSPELLEN.ETS
Excel 2016

Retourneert een toekomstige waarde op basis van bestaande (historische) waarden door de AAA-versie van het algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken

Functie VOORSPELLEN.ETS.CONFINT
Excel 2016

Retourneert een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspelde waarde bij de opgegeven doeldatum

Functie VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Retourneert de lengte van het terugkerende patroon dat in Excel wordt gedetecteerd voor de opgegeven tijdreeks

Functie VOORSPELLEN.ETS.STAT
Excel 2016

Retourneert een statistische waarde die het resultaat is van de voorspelling van een tijdreeks

Functie VOORSPELLEN.LINEAR
Excel 2016

Geeft als resultaat een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden

INTERVAL, functie

Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix

GAMMA, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de waarde van de gamma-functie

GAMMA.VERD.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de gamma-verdeling

GAMMA.INV.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.LN, functie

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, Γ(x)

GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, Γ(x)

GAUSS, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling

MEETK.GEM, functie

Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde

GROEI, functie

Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend

HARM.GEM, functie

Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde

HYPGEOM.VERD, functie

Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling

SNIJPUNT, functie

Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as

KURTOSIS, functie

Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling

GROOTSTE, functie

Geeft als resultaat de op k na grootste waarde in een gegevensverzameling

LIJNSCH, functie

Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend

LOGSCH, functie

Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend

LOGNORM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOGNORM.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

MAX, functie

Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten

MAXA, functie

geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MAX.ALS.VOORWAARDEN-functie
2019

Geeft als resultaat de maximale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

MEDIAAN, functie

Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen

MIN, functie

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten

MINA, functie

Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MIN.ALS.VOORWAARDEN-functie
2019

Geeft als resultaat de minimale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

MODUS.MEERV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik.

MODUS.ENKELV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

NEGBINOM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling

NORM.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de normale cumulatieve verdeling

NORM.INV.N, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdeling

NORM.S.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de normale cumulatieve standaardverdeling

NORM.S.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve standaardverdeling

PEARSON, functie

Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson

PERCENTIEL.EXC, functie
Excel 2010

cumulatieve het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.

PERCENTIEL.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het k-percentiel van waarden in een bereik

PROCENTRANG.EXC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

PROCENTRANG.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de positie van een waarde in een gegevensset als percentage

PERMUTATIES, functie

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten

PERMUTATIE.A, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd

PHI, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling

POISSON.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Poisson-verdeling

KANS, functie

Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden

KWARTIEL.EXC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.

KWARTIEL.INC, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensset

RANG.GEMIDDELDE, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de rang van een getal in een lijst getallen

RANG.GELIJK, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de rang van een getal in een lijst getallen

R.KWADRAAT, functie

Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt

SCHEEFHEID, functie

Geeft als resultaat de scheefheid van een verdeling

SCHEEFHEID.P, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan

RICHTING, functie

Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn

KLEINSTE, functie

Bepaalt de op k na kleinste waarde in een gegevensverzameling

NORMALISEREN, functie

Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde

STDEV.P, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

STDEV.S, functie
Excel 2010

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVA, functie

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STDEVPA, functie

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STAND.FOUT.YX, functie

Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie

T.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.2T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Student T-verdeling

T.INV, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.

T.INV.2T, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling

T.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

TREND, functie

Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend

GETRIMD.GEM, functie

Geeft als resultaat het gemiddelde van een bepaalde groep waarden in een gegevensverzameling

VAR.P, functie
Excel 2010

Berekent de variantie op basis van een volledige populatie

VAR.S, functie
Excel 2010

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARA, functie

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VARPA, functie

Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

WEIBULL.VERD, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de Weibull-verdeling

Z.TEST, functie
Excel 2010

Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Functie

Beschrijving

ASC, functie

Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)

ARRAYTOTEXT-functie
Office 365-knop

geeft als resultaat een matrix met tekstwaarden uit een gegeven bereik

BAHT.TEKST, functie

Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)

TEKEN, functie

Geeft als resultaat het teken dat hoort bij de opgegeven code

WISSEN.CONTROL, functie

Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst

CODE, functie

Geeft als resultaat een numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks

TEKST.SAMENV-functie
2019

Combineert de tekst van meerdere bereiken en/of tekenreeksen, maar biedt geen argumenten voor het scheidingsteken of het negeren van lege cellen.

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment

DBCS, functie
Excel 2013

Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)

EURO, functie

Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)

GELIJK, functie

Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn

VIND, VIND.ALLES.B, functies

Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

VAST, functie

Geeft een getal met een vast aantal decimalen weer als tekst

LINKS, LINKSB, functies

Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks

LENGTE, LENGTEB, functies

Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks

KLEINE.LETTERS, functie

Zet tekst om in kleine letters

DEEL, DEELB, functies

Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft

NUMERIEKE.WAARDE, functie
Excel 2013

Zet tekst om in een getal, ongeacht de landinstelling

FONETISCH, functie

Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op

BEGINLETTERS, functie

Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter

VERVANGEN, VERVANGENB, functies

Vervangt tekens binnen een tekst

HERHALING, functie

Herhaalt een tekst een bepaald aantal malen

RECHTS, RECHTSB, functies

Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks

VIND.SPEC, VIND.SPEC.B, functies

Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

SUBSTITUEREN, functie

Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks

T, functie

Converteert de argumenten naar tekst

TEKST, functie

Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst

TEXTAFTER, functie
Office 365-knop

Retourneert tekst die optreedt na een bepaald teken of tekenreeks

TEXTBEFORE, functie
Office 365-knop

Retourneert tekst die voorkomt vóór een bepaald teken of tekenreeks

DE functie
TEXTJOIN Office 365-knop

Tekst:    De tekst uit meerdere bereiken en/of tekenreeksen combineren

TEXTSPLIT, functie
Office 365-knop

Teksttekenreeksen splitsen met behulp van kolom- en rijscheidingstekens

SPATIES.WISSEN, functie

Verwijdert de spaties uit een tekst

UNITEKEN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen

UNICODE, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst

HOOFDLETTERS, functie

Zet tekst om in hoofdletters.

WAARDE, functie

converteert tekst naar een getal

VALUETOTEXT-functie
Office 365-knop

geeft als resultaat tekst van een opgegeven waarde

Als geïnstalleerde invoegtoepassingen functies bevatten, zijn deze functies voor invoegtoepassingen of automatisering beschikbaar in de categorie Door gebruiker gedefinieerd in het dialoogvenster Functie invoegen.

Door de gebruiker gedefinieerde functies (UDF's) zijn niet beschikbaar in Excel voor het web.

Functie

Beschrijving

ROEPEN, functie

Roept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebron

EUROCONVERT, functie

Rekent een waarde om naar euro's, rekent euro's om naar een valuta van een andere eurolidstaat of rekent een valuta van een eurolidstaat om naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)

REGISTRATIE.ID, functie

Geeft als resultaat de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd

Webfuncties zijn niet beschikbaar in Excel voor het web.

Functie

Beschrijving

URL.CODEREN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering

XML.FILTEREN, functie
Excel 2013

Retourneert specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath.

WEBSERVICE, functie
Excel 2013

Retourneert gegevens van een webservice

Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies.

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Zie ook

Excel-functies (alfabetisch)

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten opsporen in formules

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×