Dołączanie do spotkania programu Teams na drugim urządzeniu

Jeśli dołączyłeś do spotkania na jednym urządzeniu, możesz przyłączyć się do niego w innym czasie. Może to być przydatne, jeśli na przykład uczestniczysz w spotkaniu na laptopie, ale na Twoim telefonie jest pewna zawartość, którą chcesz udostępnić. 

Możesz przenieść spotkanie na drugie urządzenie lub zatrzymać oba urządzenia na spotkaniu. 

Przenoszenie spotkania z jednego urządzenia do drugiego

Gdy uczestniczysz w spotkaniu na jednym urządzeniu, Otwórz aplikację Teams (urządzenie, na którym chcesz przenieść spotkanie). 

W górnej części ekranu drugiego urządzenia zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że bierzesz udział w spotkaniu na innym urządzeniu, oraz pytanie, czy chcesz dołączyć do niego tylko.

Wiadomość transparent z przyciskiem, aby dołączyć do spotkania

Wybierz pozycję Dołącz.

Program Teams udostępni Ci dwie opcje: Dodaj to urządzeniei Przenieś je na to urządzenie

Przyciski umożliwiające dodanie tego urządzenia lub przeniesienie na to urządzenie

Wybierz pozycję transfer na to urządzenie.

Będziesz mieć możliwość ustawienia preferencji audio i wideo dotyczących spotkania na nowym urządzeniu. Następnie wybierz pozycję Dołącz.

Gdy uczestniczysz w spotkaniu na nowym urządzeniu, Twoje spotkanie zostanie pozostawione na pierwszym urządzeniu. 

Dodawanie drugiego urządzenia do spotkania

Gdy uczestniczysz w spotkaniu na jednym urządzeniu, Otwórz aplikację Teams na drugim. W górnej części ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że obecnie uczestniczysz w spotkaniu na innym urządzeniu, oraz pytanie, czy chcesz dołączyć do niego tylko na tym ekranie. 

Wiadomość transparent z przyciskiem, aby dołączyć do spotkania

Wybierz pozycję Dołącz.

Zostaną wyświetlone dwie opcje: Dodaj to urządzeniei Przenieś je na to urządzenie.

Przyciski umożliwiające dodanie tego urządzenia lub przeniesienie na to urządzenie

Wybierz pozycję Dodaj to urządzenie.

Aplikacja Teams automatycznie wyciszy mikrofon na drugim urządzeniu przed przejściem do spotkania, aby zapobiec efektom ECHA. Po dołączeniu można włączyć lub wyłączyć mikrofon i kamerę stosownie do potrzeb.

W przypadku obu urządzeń na spotkaniu możesz teraz udostępniać zawartość z jednej z nich.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×