Hủy bỏ đơn hàng hoặc đặt hàng trước từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft Store

Nếu bạn mua nội dung từ Microsoft Store, bạn có thể hủy toàn bộ đơn hàng hoặc một mặt hàng trong đơn đặt hàng trước khi mặt hàng được chuyển đi hoặc thanh toán.

 1. Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập vào từng tài khoản để kiểm tra lịch sử đơn hàng của bạn.
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn hủy toàn bộ đơn hàng:
   Tìm đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước mà bạn muốn hủy bỏ và chọn 
   Hủy mặt hàng bên cạnh đơn hàng đó.
  • Nếu bạn muốn hủy một mặt hàng trong đơn hàng:
   Tìm đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước mà bạn muốn hủy, chọn Hủy mặt hàng bên cạnh mặt hàng, chọn hộp kiểm bên cạnh mặt hàng đó rồi chọn nút Hủy mặt hàng.
 3. Kiểm tra hộp thư email đến để tìm email xác nhận rằng đơn hàng đã bị hủy bỏ. Nếu bạn không thấy email xác nhận hủy bỏ trong hộp thư đến, hãy kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác sau vài phút. Nếu bạn vẫn không thấy email xác nhận hủy bỏ sau khi đợi một lúc, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft Store.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Chọn các câu hỏi bên dưới để xem câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về việc hủy đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng trước.