Používání skupinových místností ve schůzkách přes Teams

V průběhu schůzek s větším počtem účastníku může být vedení otevřené diskuze a smysluplné vzájemné předávání myšlenek náročné. Skupinové místnosti poskytují lidem možnost rozdělit se do menších skupinek umožňujících živé rozhovory a debaty.

Skupinové místnosti můžou vytvářet a spravovat jen organizátoři schůzek v desktopové verzi Teams (pro Windows a Mac).

Poznámky: Následující funkce nejsou ve skupinových místnostech momentálně k dispozici:

 • Zavolat mi

 • Přidání osob ke schůzce z panelu účastníků

 • Přidání dalších osob do chatu schůzky

 • Zkopírování informací Připojit se ke schůzce

Důležité informace: V případě, že se schůzky účastní více než 300 lidí, nebudete moct skupinové místnosti vytvořit. Podobně platí, že pokud skupinové místnosti vytvoříte před schůzkou, nebudete moct pozvat více než 300 lidí. 

Další informace o řízení velkých schůzek v Teams najdete v tématu Osvědčené postupy pro velké schůzky Teams.

V tomto článku

Tip: Další pomoc vám nabídne téma Průvodce řešením potíží se skupinovými místnostmi

Vytváření skupinových místností

Při vytváření skupinových místností do nich můžete automaticky přiřazovat osoby. Pokud budete chtít osoby přesouvat později během schůzky, budete to muset provést ručně.

Pokud chcete vytvářet skupinové místnosti, musíte být organizátor schůzky nebo prezentující, který byl ustanoven jako správce skupinové místnosti.

Vytvoření skupinové místností před schůzkou

 1. Přejděte na svůj kalendář Teams a otevřete pozvánku na schůzku.

 2. Přejděte na Skupinové místnosti a vyberte možnost Vytvořit místnosti.

 3. Vyberte požadovaný počet místností (maximálně 50) a vyberte Přidat místnosti.

  V tomto příkladu došlo k vytvoření tří místností, ale zatím k nim nebyl nikdo přiřazen.

  Před schůzkou vytvořte skupinové místnosti.

 4. Vyberte Přiřadit účastníky.

 5. Zvolte, jestli chcete, aby Teams přiřazovaly jednotlivce k místnostem rovnoměrně (Automaticky), nebo jednotlivce přiřazujte sami (Ručně).

Jakmile schůzka začne, můžete skupinové místnosti otevřít.

Vytvoření skupinových místností v průběhu schůzky

 1. Zahajte schůzku.

 2. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

  Vyberte Skupinové místnosti

 3. Postupujte následovně:

  1. Vyberte požadovaný počet místností (maximálně 50).

  2. Zvolte, jestli chcete, aby Teams přiřazovaly jednotlivce k místnostem rovnoměrně (Automaticky), nebo jednotlivce přiřazujte sami (Ručně).

   Obrázek ukazuje, jak vytvořit skupinové místnosti.

   Poznámka: Později v průběhu schůzky nebudete moct automaticky přiřazovat jednotlivce ke skupinovým místnostem.

 4. Vyberte Vytvořit místnosti.

Ruční přiřazení uživatelů ke skupinovým místnostem

Přiřaďte jednotlivce do jednotlivých skupinových místností, pokud jste to neudělali automaticky, nebo pokud někoho potřebujete přeřadit do jiné místnosti. Pokud chcete přiřazovat jednotlivce, musíte být organizátor schůzky nebo prezentující, který byl ustanoven jako správce skupinové místnosti.

Poznámka: Lidé, kteří se ke schůzce připojí pomocí zařízení PSTN nebo Teams, nemohou být momentálně k místnostem přiřazeni. Doporučujeme, abyste pro ně jako skupinovou místnost využili hlavní schůzku.

Přiřaďte osoby ručně před schůzkou.

 1. Přejděte na svůj kalendář Teams a otevřete pozvánku na schůzku.

 2. Přejděte na Skupinové místnosti a vyberte možnost Přiřadit účastníky.

 3. Zvolte možnost Ručně a pak vyberte Další.

 4. Zvolte jednotlivce, které v místnosti chcete, tím, že vyberete pole zaškrtnutí vedle jejich jména.

 5. Vyberte šipku dolů vedle možnosti Přiřadit a zvolte pro ně místnost.

 6. Předchozí krok opakujte tak dlouho, dokud nebude každý na schůzce přiřazen k místnosti. Až budete hotovi, vyberte Potvrdit.

Ruční přiřazení osob v průběhu schůzky

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Přiřadit účastníky. V tomto okně výběrem šipky dolů vedle polí Jméno nebo Místnost osoby seřaďte, abyste viděli, kdo je přiřazen kam.

 3. Zvolte jednotlivce, které v místnosti chcete, tím, že vyberete pole zaškrtnutí vedle jejich jména.

  Obrázek ukazuje, jak přiřadit lidi do oddělených místností.

 4. Vyberte šipku dolů vedle možnosti Přiřadit a zvolte pro ně místnost.

  Obrázek ukazuje, jak vybrat skupinové místnosti pro účastníky.

 5. Předchozí krok opakujte tak dlouho, dokud nebude každý na schůzce přiřazen k místnosti. Až budete hotovi, vyberte Potvrdit.

  Pokud se někdo ke schůzce připojí později, znovu vyberte možnost Přiřadit účastníky, abyste je přiřadili k místnosti.

Ustanovení správců skupinových místností

Pokud jste organizátor schůzky, můžete delegovat prezentující, aby spravovali skupinové místnosti schůzky.

Správci skupinových místností můžou:

 • Přidat a odstranit místnosti

 • Přiřadit a přeřadit účastníky k místnostem

 • Otevřít a zavřít místností

 • Vstoupit do libovolné místnosti

 • Nastavit časové limity trvání místností

 • Poslat oznámení

 • Znovu vytvořit místnosti

Důležité informace: Správcem skupinových místností schůzky může být jen jedna osoba najednou. 

Ustanovení správců před schůzkou

 1. Přejděte na svůj kalendář Teams a otevřete pozvánku na schůzku.

 2. Přejděte na Skupinové místnosti a vyberte možnost Nastavení místnosti  Tlačítko Nastavení.

 3. Přepněte přepínač Určit prezentující pro správu místností na Zapnuto.

 4. Vyberte Vyhledat prezentující a zvolte jednotlivce, kteří mají spravovat skupinové místnosti.

Ustanovení správců v průběhu schůzky

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti  Ikona Skupinové místnosti .

 2. Vyberte Nastavení místnosti  Tlačítko Nastavení.

 3. Přepněte přepínač Určit prezentující pro správu místností na Zapnuto.

 4. Pokud není na schůzce nikdo určen jako prezentující, vyberte Přejít do nastavení schůzky pro přidání prezentujících a zvolte, kdo se má stát správce místnosti. 

 5. Z rozevírací nabídky vyberte prezentující.

  Obrázek ukazuje, jak určit manažery skupinových místností.

 6. Pokud chcete svoje změny uložit, vyberte tlačítko zpět <.

Řízení skupinových místností

Na schůzce můžete být jedním ze správců skupinových místností. Kontrola nad místnostmi však připadne jen jednomu z vás.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti  Ikona Skupinové místnosti .

  Vždy uvidíte, kdo je momentálně správcem (například Daniela má kontrolu).

 2. Vyberte Spravovat místnosti.

  Teď jste správcem skupinových místností vy. Vstupte do otevřených místností, pošlete oznámení a další možnosti.

Přejmenování skupinových místností

Každou místnost můžete přejmenovat tak, aby název odpovídal jejímu účelu (například se může týkat toho, čemu se budou lidé v dané místnosti věnovat).

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Najeďte myší na místnost a vyberte Další možnosti  Ikona Další možnosti  a pak Přejmenovat místnost.

  Obrázek ukazuje, jak přejmenovat skupinovou místnost.

 3. Zadejte nový název a vyberte Přejmenovat místnost.

Tip: Během schůzky můžete odstranit všechny existující skupinové místnosti a nastavit je jiným způsobem. (Další informace v části Opětovné vytvoření skupinových místností úplně od začátku).

Nastavení časového limitu pro trvání skupinové místnosti

Pokud nastavíte časový limit, zobrazí se v každé skupinové místnosti časovač, aby účastníci věděli, kdy relace skončí. Po vypršení času se místnost zavře a účastníci se vrátí do hlavní schůzky.

Poznámka: Pokud jste vypnuli nastavení Automaticky přesunout jednotlivce do otevřených místností (další informace v níže uvedené části Vypnutí automatického vstupu do skupinových místností), až čas vyprší, budou se účastníci moct vrátit do hlavní schůzky, nebo z ní odejít.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Nastavení místností  Tlačítko Nastavení.

 3. Vyberte Nastavit časový limit a zvolte dobu trvání relace.

  Obrázek ukazuje, jak nastavit časový limit pro skupinové místnosti.

 4. Pokud chcete svoje změny uložit, vyberte tlačítko zpět <.

První kroky používání skupinových místností

Ve výchozím nastavení se účastníci schůzky automaticky přesunou do svých přiřazených místností hned, jak místnosti otevřete, ale toto nastavení můžete vypnout. Informace získáte v části Vypnutí automatického vstupu do skupinových místností.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Proveďte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete otevřít všechny místnosti najednou, vyberte možnost Otevřít.

  • Pokud chcete otevřít jen jednu místnost, najeďte na ni myší, vyberte Další možnosti  Ikona Další možnosti a zvolte otevřít místnost.

   Obrázek ukazuje, jak otevřít jednu samostatnou místnost.

Skupinové místnosti můžete otevřít a zavřít během schůzky několikrát.

Připojení ke skupinové místnosti

Pokud jste organizátor schůzky nebo správce skupinových místností, můžete vstoupit do libovolné místnosti.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Najeďte na místnost myší a vyberte Další možnosti  Ikona Další možnosti a pak vstoupit do místnosti.

Opuštění skupinové místnosti

V ovládacích prvcích schůzky vyberte Vrátit.

Interakce s účastníky skupinové místnosti

Jako organizátor schůzky můžete přispívat do chatů ve všech místnostech a do všech posílat oznámení. 

Poslání oznámení do všech skupinových místností

Možná budete chtít ostatním sdělit zbývající dobu trvání skupinové místnosti, nabídnout podnět k diskuzi nebo jen provést obecné oznámení.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Poslat oznámení Ikona Oznámení..

 3. Zadejte oznámení a vyberte Odeslat.

Účastníkům se v chatu schůzky zobrazí upozornění, že si mají přečíst vaše oznámení.

Chat ve skupinových místnostech

Každá skupinová místnost má k dispozici vlastní chat. Všechny chaty jsou dostupné ve vašem hlavním seznamu chatů v Teams.

Chat z hlavní oblasti chatu

Tam můžete chatovat se členy libovolné skupinové místnosti.

Jakmile se připojíte ke skupinové místnosti, můžete v ní vybrat Chat  Tlačítko Otevřít chat a chatovat tam s ostatními tímto způsobem.

Poznámka: Když se skupinová místnost zavře, skončí její chat a není možné v něm pokračovat. I pak je ale možné zobrazit si historii chatu a případné sdílené soubory.

Zavření skupinových místností

Když skupinové místnosti zavřete, vrátí se účastníci do hlavní schůzky.

Poznámka: Pokud jste vypnuli nastavení Automaticky přesunout účastníky do otevřených místností (další informace v části Vypnutí automatického vstupu do skupinových místností), účastníci budou mít po zavření místnosti možnost vrátit do hlavní schůzky nebo ze schůzky odejít.

Zavření jednotlivých místností

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Najeďte myší na místnost a vyberte Další možnosti  Ikona Další možnosti a pak Zavřít místnost.

Zavření všech místností najednou

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Zavřít.

To, že se místnosti úspěšně zavřely, poznáte, až se jejich stav změní na Uzavřená.

Až se všichni ze skupinových místností vrátí a vy budete chtít znovu obnovit větší skupinu, vyberte Pokračovat.

Poznámky: 

 • Pokud organizátor nenastavil časovač, zůstanou skupinové místnosti otevřené, dokud je ručně nezavře.

 • Pokud se místnosti později během schůzky znovu otevřou, účastníci budou přiřazení do stejných místností jako předtím.

Přiřazení místností v opakovaných schůzkách

Pokud organizátor ručně nezruší přiřazení účastníků ke skupinovým místnostem, zůstanou pro další schůzku k dispozici stejné místnosti i jejich přiřazení.

Další možnosti

Vypnutí automatického vstupu do skupinových místností

Ve výchozím nastavení se účastníci automaticky přesunou do skupinových místností po jejich otevření. Když tuto možnost vypnete, zobrazí se účastníkům zpráva, aby se ke skupinové místnosti připojili. Než se přesunou, musí vybrat Připojit se k místnosti (na mobilním zařízení Připojit se).

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Nastavení místnosti  Tlačítko Nastavení.

 3. Přepněte přepínač Automaticky přesunout uživatele do místností na Vypnuto.

 4. Pokud chcete svoje změny uložit, vyberte tlačítko zpět <.

Účastníci schůzky získají další informace o připojení ke skupinové místnosti a účasti v ní v článku: Připojení ke skupinové místnosti ve schůzce Teams.

Povolení účastníkům k návratu do hlavní schůzky

Ve výchozím nastavení je toto nastavení vypnuté. Pokud ho zapnete, budou účastníci moct odejít ze skupinové místnosti a vrátit se k původní schůzce, kde se můžou znovu zapojit do diskuze v širším měřítku. 

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Nastavení místnosti  Tlačítko Nastavení.

 3. Přepněte přepínač Povolit lidem vrátit se do hlavní schůzky na Zapnuto.

 4. Pokud chcete svoje změny uložit, vyberte tlačítko zpět <.

Přesunutí osoby do jiné skupinové místnosti

Účastníky můžete přesouvat, když jsou skupinové místnosti otevřené i zavřené.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Přiřadit účastníky a vyberte pole zaškrtnutí vedle jména účastníka, kterého chcete přesunout.

 3. Vyberte pro tuto osobu novou místnost a vyberte možnost Přiřadit a pak Přesunout.

Přidání další skupinové místnosti.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Přidat místnost  Tlačítko Přidat.

Odstranění jednotlivé skupinové místnosti

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Najeďte myší na místnost a vyberte Další možnosti  Ikona Další možnosti a pak Odstranit místnost.

Odstranění všech skupinových místností najednou

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Odebrat místnosti   Tlačítko Odstranit a pak Odebrat.

Opětovné vytvoření skupinových místností úplně od začátku

V průběhu schůzky můžete odstranit všechny skupinové místnosti, vytvořit nové a přeřadit účastníky.

 1. V ovládacích prvcích schůzky vyberte Skupinové místnosti   Ikona Skupinové místnosti.

 2. Vyberte Znovu vytvořit místnosti Ikona opětovného vytvoření skupinové místnosti  a potvrďte rozhodnutí.

 3. Podle výše uvedených pokynů vytvořte nové skupinové místnosti a přiřaďte k nim účastníky schůzky.

Související články

Připojení ke skupinové místnosti ve schůzce Teams

Průvodce řešením potíží se skupinovými místnostmi

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×