Relaterede emner
×
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I Teams-møder forhindrer mødelobbyen deltagere i at deltage i et møde, indtil de lukkes ind af en arrangør, medarrangør eller præsentationsvært. Når personer er i lobbyen, får arrangører, medarrangører og præsentationsværter besked og kan vælge, hvornår de skal have adgang til mødet.  

I denne artikel

Lobbyindstillinger 

Skift indstillinger for lobby 

Giv adgang til eller afvis deltagere 

Slå lobbyen fra 

Lobbyindstillinger

Hvert møde bruger som standard de lobbyindstillinger, der er angivet af din it-administrator, men du kan ændre dem før eller under mødet. Ændring af nogle indstillinger kan være utilgængeligt, hvis dit møde bruger en skabelon eller følsomhedsmærkat

Skærmbillede af lobbyindstillinger i Indstillinger for Teams-møde.

Vælg, hvem der kan gå uden om lobbyen

Som mødearrangør kan du bestemme, hvem der kommer direkte ind i dine møder, og hvem der skal vente på, at nogen lukker dem ind.

Hvis du vælger at få folk til at vente, får du (og alle andre, der har tilladelse til at give personer adgang), vist en liste over personer i lobbyen. Derfra kan du vælge, om du vil indrømme eller afvise dem.

Hvem kan springe lobbyen over? 

Hvad sker der?

Anbefales, når...

Kun arrangører og medarrangører

Som mødearrangør kan du og alle andre arrangører komme direkte ind i mødet. Alle andre venter i lobbyen.

Du vil have alle andre til at vente i lobbyen, indtil du er klar til at give dem adgang.

Mennesker, der er inviteret*

Alle, der modtager invitationen, herunder dem, den er videresendt til, deltager direkte i mødet.

Mennesker uden en Teams-konto går ikke uden om lobbyen. Desuden understøttes distributionslister med op til 10.000 brugere. Hvis du ikke vil have folk til at videresende invitationen til andre, skal du slå Tillad videresendelse i invitationen fra.

Du vil have en bestemt, begrænset gruppe af personer, der blev inviteret via deres Teams-konti, til at deltage direkte i mødet, og alle andre til at vente i lobbyen.

Mennesker i min organisation

Kun personer i din organisation kan komme direkte ind i dit møde. Alle andre venter i lobbyen.

Du vil have alle gæster og eksterne personer til at vente i lobbyen, så du kan godkende dem én ad gangen.

Mennesker i min organisation og gæster

Mennesker i din organisation, og personer med gæsteadgang kan komme direkte ind i dit møde.

Du ønsker, at alle eksterne personer (alle uden for din organisation, undtagen gæster) skal vente i lobbyen, så du kan godkende dem én ad gangen.

Mennesker i min organisation, pålidelige organisationer og gæster

Alle fra din organisation og organisationer, som din it-administrator har konfigureret en forbindelse til, eller alle, der deltager som gæst, vil kunne springe lobbyen over.  

Du ønsker, at nogle eksterne personer (f.eks. personer, der deltager uden en Teams-konto, og personer fra organisationer, som din it-administrator ikke har konfigureret en forbindelse til) skal vente i lobbyen, så du kan godkende dem én ad gangen.

Alle

Alle, der har adgang til mødelinket, kommer direkte ind i mødet, herunder personer, der ringer ind.

Afhængigt af den mødepolitik, der er konfigureret af din it-administrator, kan personer, der deltager uden en Teams-konto,personer fra upålidelige organisationer og personer, der ringer ind, blive placeret i lobbyen, indtil en person fra din organisation eller en organisation, der er tillid til, deltager i mødet, også selvom indstillingen Alle er valgt.

Du vil ikke have nogen til at vente i lobbyen. Du ønsker, at alle skal kunne deltage i dine møder uden specifik godkendelse.

* I forbindelse med kanalmøder er det kun de kanalmedlemmer, der inviteres direkte, der kan springe lobbyen over. 

Skift indstillinger for lobby 

Du kan ændre lobbyindstillingerne før, under eller efter et møde (i tilfælde af en møderække). Ændringerne gælder kun for det møde, du ændrer dem i, medmindre mødet er en del af en serie. Derefter anvendes ændringerne på alle fremtidige møder i den serie. Hvis du vil ændre standardindstillingerne for lobbyen, skal du kontakte din it-administrator.

Før et møde 

 1. Vælg et møde i din Teams-kalender.

 2. I Detaljer skal du vælge Indstillinger Knappen Indstillinger > Flere indstillinger

  • Hvis mødet er en del af en serie, skal du vælge Vis serie for at foretage ændringer i hele serien. 

 3. Vælg Sikkerheds Knappen Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

 4. I rullemenuen Hvem kan springe lobbyen over? skal du vælge, hvem der kan springe lobbyen over.

 5. Slå Mennesker, der ringer ind, kan slå lobbyen til eller fra.

  Bemærkninger!: 

  • Når denne til/fra-funktion er slået til, deltager personer, der ringer via telefon, direkte i dit møde. Denne indstilling er låst, hvis lobbyen er indstillet til Alle eller Kun arrangører og medarrangører.

  • Hvis du ringer ind, venter andre arrangører, der forsøger at deltage i opkaldet, da arrangører venter i lobbyen. Medarrangører kan altid springe lobbyen over, medmindre Mennesker opkald kan gå uden om lobbyen er slået fra.

  • Afhængigt af den politik, der er angivet af din it-administrator, kan personer, der ringer ind, stadig være placeret i lobbyen midlertidigt, indtil en person fra din organisation eller en organisation, der er tillid til, deltager i mødet.

 6. Vælg Gem. Ændringer træder i kraft med det samme.

Under et møde

Hvis du ændrer indstillingerne for lobbyen under et møde, vil de personer, der venter i lobbyen, stadig være der.

 1. I mødevinduet skal du vælge Flere handlinger Ikonet for flere indstillinger > Indstillinger Knappen Indstillinger> Mødeindstillinger Ikon for mødeindstillinger.

 2. Vælg Hvem kan springe lobbyen over? og vælge den indstilling, du vil anvende.

  Skærmbillede af indstillinger for tilsidesættelse af lobbyen under et møde.

 3. Slå Mennesker opkald kan gå uden om lobbyen til eller fra, hvis det er tilgængeligt. 

 4. Vælg Gem

Giv adgang til eller afvis deltagere 

Når mødet starter, kan du, medarrangører og præsentationsværter, give adgang til eller afvise personer fra lobbyen. Du kan ændre deltagermøderoller i mødeindstillinger.  

Sådan giver du adgang til eller afviser deltagere:  

 1. Vælg Mennesker  Mennesker eller knappen Vis deltagere i mødevinduet.

 2. Under Venter i lobbyen

  • Markér afkrydsningsfeltet ud for en persons navn for at give vedkommende adgang.

  • Vælg X ud for en persons navn for at afvise vedkommende. 

  • Vælg Giv adgang til alle for at lade alle komme ind fra lobbyen.


   mødebrugergrænseflade

Slå lobbyen fra for et møde 

Hvis du vil have alle til at deltage direkte i mødet, skal du angive Hvem kan springe lobbyen over? til Alle. Denne ændring gælder for det pågældende møde eller, hvis du ændrer denne indstilling i en mødeserie, for alle møder i serien. Hvis du vil ændre denne indstilling for alle nye møder, du vil organisere fremover, skal du kontakte din it-administrator. 

Bemærk!: Hvis anonyme deltagere deltager først, venter de i lobbyen, indtil en gæstebruger eller en person fra din organisation eller en organisation, der er tillid til, deltager i mødet. Derefter lukkes alle, der venter i lobbyen, automatisk ind i mødet. Hvis du vil tillade anonyme deltagere at starte møder, skal du kontakte din it-administrator.

Du kan også administrere adgangen til dit møde ved at fjerne personer eller låse mødet. Sådan fjerner du personer fra mødet: 

 1. Vælg Mennesker  Mennesker eller knappen Vis deltagere i mødevinduet.

 2. Hold markøren over navnet på den person, du vil fjerne.

 3. Vælg Flere indstillinger Ikonet for flere indstillinger > Fjern fra møde.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×