Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cộng tác trên phân tích thị trường bằng cách dùng thông minh tập thể

Quan trọng nghiệp vụ thông minh nên được chia sẻ với đồng nghiệp công ty rộng, giúp mọi người cùng truy nhập và hiểu biết về dữ liệu tài chính và rủi ro. Bạn cần một cách dễ dàng để cộng tác trên dữ liệu, xem kết quả và chia sẻ với các bên liên quan khác.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Đánh giá và phản hồi cơ hội của thị trường trong thời gian thực bằng cách dùng dữ liệu nội bộ của riêng bạn và kết hợp nó với dữ liệu bên ngoài bằng cách dùng Power BI. Bảng điều khiển tương tác visualizes dữ liệu, vì vậy bạn có thể khám phá các xu hướng và khám phá những tình huống "nếu-if", giúp bạn thực hiện các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Sử dụng hỏi&A để chạy truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Nó diễn giải câu hỏi của bạn và ngay lập tức phục vụ câu trả lời đúng trong biểu mẫu của một biểu đồ hoặc đồ thị tương tác. Các trực quan hóa thay đổi tự động khi bạn sửa đổi câu hỏi.

Với các site, bạn có thể nhanh chóng tạo không gian làm việc cộng tác tối ưu hóa BI trong Microsoft 365 để chia sẻ các trang tính BI với đồng nghiệp và cộng tác trên các hiểu biết về tài chính và kết quả. Điều này sẽ giúp mọi người cùng hiểu rõ về rủi ro và dữ liệu tài chính.

Tô sáng

  • Chia sẻ và cộng tác trên dữ liệu.

  • Quản lý và chia sẻ sổ làm việc luôn Cập Nhật với dữ liệu mới nhất.

  • Trao quyền truy nhập cho người khác để truy vấn dữ liệu và dễ dàng tìm thấy những hiểu biết.

Tìm hiểu thêm

Khám phá và chia sẻ những hiểu biết trong vài phút

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×