Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Truy nhập an toàn dữ liệu bán hàng từ bất kỳ nơi đâu

Khi bạn và nhóm của bạn đi lại cho công việc, bạn cần sản xuất, thường không có quyền truy nhập Internet. Bạn cần một giải pháp cho phép bạn truy nhập an toàn, Cập Nhật và chia sẻ thông tin ― trong khi thu giữ và lưu bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện ngoại tuyến.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Khi bạn tạo hoặc xem xét dữ liệu bán hàng, bạn có thể lưu tài liệu của bạn trên điện toán đám mây bằng OneDrive. Thao tác này làm cho các tệp có thể truy nhập từ mọi nơi, trên hầu hết mọi thiết bị và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện ngoại tuyến sẽ tự động đồng bộ trở lại với đám mây sau khi bạn kết nối lại. 

Với SharePoint, nhóm của bạn có thể dễ dàng lưu trữ tài liệu ở một vị trí, bảo vệ thông tin và làm cho nó truy nhập được bất kỳ đâu. Bạn có thể làm việc với các tài liệu cùng nhau trong khi duy trì điều khiển phiên bản. 

Và khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ các báo cáo bán hàng của mình, bạn có thể gửi một liên kết bảo mật cho phép truy nhập bên tham gia để sửa hoặc đơn giản xem xét dựa trên mức cấp phép của họ.

Tô sáng

  • Đồng bộ hóa tài liệu bán hàng trực tuyến với các thiết bị cục bộ để làm việc ngoại tuyến.

  • Chia sẻ an toàn các tệp với các thành viên nhóm bán hàng và các bên liên quan bên ngoài.

  • Tạo nối kết từ thiết bị của bạn để chia sẻ tài liệu doanh số lớn.

Tìm hiểu thêm

Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×