Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cộng tác an toàn với các nhà cung cấp hiệu quả hơn

Mục tiêu bán hàng cuộc họp có nghĩa là đảm bảo cung cấp di chuyển suôn sẻ, yêu cầu mở giao tiếp và cộng tác lên và xuống chuỗi cung ứng. Bạn cần một cách dễ dàng và an toàn để thảo luận về hàng tồn kho, dự báo và những rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, bạn nên thu thập phản hồi, cả nội bộ và bên ngoài, cộng với chia sẻ giá thầu cuối cùng và phân phối đơn hàng mua từ vị trí trung tâm.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Tạo liên lạc mở với nhóm Microsoft. Bạn có thể đi qua các dự báo với nhà cung cấp bằng cách sử dụng hội thảo video hoặc âm thanh. Sử dụng tính năng chat để đảm bảo các nhà cung cấp có các thành phần cần thiết, phần và sẵn sàng dịch vụ để giúp tiếp cận các mục tiêu bán hàng của bạn và xác định bất kỳ vấn đề nào bạn cần biết. 

Khi triển khai sản phẩm mới, bạn có thể thu hút và thu thập giá thầu trong SharePoint. Liên kết một mẫu giá thầu của nhà cung cấp cụ thể với thư viện tài liệu ― một vị trí trên site SharePoint, nơi bạn có thể tạo, lưu trữ, Cập Nhật và quản lý các tệp với những người khác bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn. Chia sẻ mẫu này với nhà cung cấp của bạn để thu thập giá thầu tại một vị trí trung tâm.

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một đơn hàng, bạn có thể chia sẻ một cách an toàn trực tiếp từ SharePoint. Đưa vào đơn hàng mua và số kỹ thuật áp dụng, tài liệu NDAs và hợp đồng để đảm bảo nhà cung cấp có mọi thứ cần thiết để xử lý thứ tự.

Tô sáng

  • Đi qua các dự báo mua với nhà cung cấp "đối diện trực tiếp."

  • Thu thập giá thầu từ nhiều nhà cung cấp ở một vị trí.

  • Gửi đơn hàng mua nhanh chóng và an toàn.

Tìm hiểu thêm

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×