Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Truy nhập dữ liệu khách hàng và ứng dụng từ tất cả các thiết bị của bạn

Cải thiện dịch vụ khách hàng và giảm khiếu nại yêu cầu làm việc theo nhóm và dễ dàng truy nhập vào dữ liệu. Tuy nhiên, việc bảo vệ dữ liệu đó chỉ là quan trọng. Bạn cần một cách để giữ an toàn dữ liệu và dễ truy nhập.

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Chi tiết  

Sử dụng Microsoft 365 để quản lý trung tâm chính sách bảo mật cho tất cả các ứng dụng của hiệu suất và xem lại khách hàng. Bạn có thể truy nhập dữ liệu khách hàng một cách an toàn từ bất cứ nơi nào bạn đang có và khởi chạy các ứng dụng trên nền điện toán đám mây từ web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, cho phép bạn làm việc trên 

Đồng tác giả cho phép nhóm của bạn tạo, thu thập, Cập Nhật và quản lý tệp. Các thay đổi sẽ tự động được lưu và thậm chí bạn có thể nhìn thấy công việc đang được thực hiện trong thời gian thực. 

Microsoft 365 có quản lý thiết bị di động, mã hóa thư và ngăn chặn dữ liệu giúp giữ an toàn cho thông tin của bạn.

Tô sáng

  • Nhanh chóng nhận được thông tin trong khi vẫn giữ công ty và an toàn dữ liệu khách hàng.

  • Bảo vệ thông tin khi truy nhập báo cáo công ty bảo mật.

  • Tạo, chia sẻ và xem lại dữ liệu trong thời gian thực từ hầu hết mọi thiết bị.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập lưu trữ và chia sẻ tệp Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×