Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Luôn hiệu quả trong trường

Bảo vệ thông tin nhạy cảm trong khi tiếp cận dữ liệu là quan trọng đối với các nhóm bán hàng trên đường đi. Bạn cần có thể truy nhập vào công cụ, dữ liệu và thông tin khách hàng trong trường trong khi đảm bảo an toàn.

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Chi tiết  

Microsoft 365 cung cấp bảo mật qua nhiều thiết bị từ mọi nơi. Quản lý thiết bị di động sẽ bảo vệ các thiết bị thông qua chính sách ngăn chặn dữ liệu xác định, màn hình và tự động bảo vệ thông tin nhạy cảm. Nếu một thành viên nhóm mất thiết bị, bạn có thể bị xóa sổ từ xa để bảo mật. 

Khi các nhóm bán hàng hoạt động như vậy, họ có thể đồng tác giả các báo cáo bán hàng từ các thiết bị di động dễ dàng và an toàn với Microsoft các nhóm. Sử dụng tab tệp để lưu trữ các báo cáo bán hàng và sử dụng @mentions để cho phép các reps bán hàng từ xa của bạn biết khi có sẵn các tài liệu mới. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng gọi thoại hoặc video để theo dõi các báo cáo trong thời gian thực từ bất kỳ đâu, mọi lúc.

Tô sáng

  • Tạo một cách an toàn, sửa, xem lại và chia sẻ các báo cáo bán hàng từ mọi thiết bị khi đang di chuyển.

  • Quản lý bảo mật thiết bị để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

  • Sử dụng cuộc trò chuyện, âm thanh hoặc cuộc gọi video để có được kết nối tức thì và phản hồi.

Tìm hiểu thêm

Quản lý các thiết bị được đăng ký trong quản lý thiết bị di động trong Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×