Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và bệnh viện trong khi giúp dễ dàng truy nhập

Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và chăm sóc y tế là thách thức. Các yêu cầu pháp lý, hạn chế về quyền riêng tư và hoạt động tất cả các yêu cầu bảo mật tuyệt đối, nhưng thông tin và bản ghi cần có thể truy nhập đối với đồng nghiệp và nhân viên, cả tại chỗ và trong môi trường di động.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Phân loại và mã hóa các bản ghi bệnh nhân dựa trên độ nhạy cảm của họ bằng Azure thông tin bảo vệ. Sau khi cấu hình, nhân viên đủ điều kiện có thể xem tất cả thông tin bệnh nhân liên quan trong khi những người khác chỉ có thể truy nhập các dạng xem 

Kết nối với những người được bảo lưu khác một cách an toàn bằng nhắn tin được mã hóa. Liên lạc của bạn sẽ được bảo vệ bằng mã hóa thông báo Office và quản lý quyền thông tin để chỉ đọc email và thông báo của bạn. 

Sử dụng các tính năng quản trị dữ liệu Microsoft 365 để quản lý vòng đời đầy đủ nội dung. Plus, đặt chính sách bảo mật thiết bị và quy tắc truy nhập cho các thiết bị di động, bằng cách đăng ký chúng trong quản lý thiết bị di động (MDM).

Tô sáng

  • Quản lý vòng đời hoàn thành nội dung.

  • Bảo vệ liên lạc email với quản lý quyền mật mã và thông tin.

  • Dữ liệu an toàn và các bản ghi để chúng chỉ dễ truy nhập với những người có quyền thích hợp.

Tìm hiểu thêm

Tổng quan về chính sách duy trì

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×