Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Nhanh chóng phân tích chính xác và có tác động

Điều quan trọng là cần thiết phải nhanh chóng thực hiện phân tích dữ liệu chính xác cho các quyết định kinh doanh khi xử lý thay đổi. Bạn cần các công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả để hiểu rõ các nhu cầu kinh doanh trong tương lai của mình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết

Đảm bảo phân tích linh hoạt và sử dụng PivotTable để nhanh chóng trình bày, khám phá và tóm tắt các dạng xem dữ liệu khác nhau. Sử dụng tính năng Phân tích Nhanh để tạo biểu đồ, bản đồ 3D, biểu đồ thu nhỏ hoặc định dạng có điều kiện để ngay lập tức tô sáng thông tin chuyên sâu hoặc lĩnh vực bạn quan tâm. 

Sử dụng các công cụ Phân tích tình thế nếu-xảy-ra để hiểu rõ hơn về những thay đổi tài nguyên có thể tác động đến toàn bộ doanh nghiệp của bạn như thế nào và sử dụng các tính năng dự báo để dự báo tăng trưởng trong tương lai.

Tô sáng

  • Tìm hiểu về ảnh hưởng của các kịch bản thay đổi đối với doanh nghiệp của bạn.

  • Dễ dàng có được kết quả và kết quả từ phân tích của bạn.

  • Dự báo nhanh kết quả và tạo mô hình kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Phân tích dữ liệu ngay lập tức

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×