Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cải thiện các dịch vụ cung cấp dịch vụ bằng cách kết hợp tư vấn chuyên gia

Ưu đãi có thể có giao diện đẹp trong email nhưng không có đầu vào từ các tài nguyên phù hợp, có thể không thành công. Bạn cần chia sẻ ý tưởng và tài liệu một cách bảo mật để nhận được phản hồi từ những người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn, sau đó kết hợp dữ liệu đầu vào đó để tạo ra các dịch vụ tốt nhất có thể.

Chi tiết  

  • Thu thập phản hồi – Chia sẻ ý tưởng ban đầu của bạn với các bên liên quan trong tổ chức của bạn trong một nhóm Viva Engage nội bộ. Đăng chi tiết về các ý tưởng quảng cáo của bạn, bao gồm phân phối phương tiện và nhắn tin, để nhận thông tin đầu vào và phản hồi trong thời gian thực.

  • Nhìn bên ngoài đối tượng thuê của bạn – Nếu bạn muốn phản hồi từ những người bên ngoài tổ chức của bạn, bao gồm cả khách hàng được giao quyền, hãy tạo một nhóm Viva Engage ngoài. Bạn có thể tiến hành khảo sát để kiểm tra các chi tiết khuyến mãi khác nhau.

  • Đạt được sự đồng thuận – Sau khi bạn đã hoàn tất đề xuất, hãy sử dụng nhóm Viva Engage nội bộ của bạn để nhận được sự chấp thuận từ các bên liên quan. Viva Engage tích hợp với SharePoint, vì vậy, mọi tài liệu quảng cáo bạn tải lên cũng có thể được phân phối và truy nhập trên hầu hết mọi thiết bị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×