Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giữ bí mật và bảo mật dữ liệu nhân sự

Dữ liệu HR có chứa thông tin nhạy cảm và có giá trị nếu bị xâm phạm, có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý và kinh doanh. Tuy nhiên, mọi người cần quyền truy nhập vào dữ liệu này để thực hiện công việc của họ. Bạn cần một cách dễ dàng để giữ cho dữ liệu an toàn và giúp dễ dàng truy nhập vào đúng người.

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Chi tiết  

Thực thi các chính sách tuân thủ và bảo mật bảo vệ thông tin nhạy cảm với trình quản lý tuân thủ trong Microsoft 365. Bạn cũng có thể cung cấp cho nhân viên quyền, để họ vẫn có thể thực hiện công việc của họ, trong khi bảo vệ dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kiểm soát thông tin nào được hiển thị, chẳng hạn như tên và họ, và những gì được bảo vệ, chẳng hạn như số an sinh xã hội. 

Giúp chính sách bảo mật của công ty bạn biết bằng cách chia sẻ thông tin chi tiết về cách Microsoft 365 thực hiện các điều khiển bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ. Chia sẻ báo cáo với nhân viên của bạn để họ có thể thấy rằng dữ liệu của họ được bảo mật. Cộng, Microsoft 365 bảo mật hoạt động trên tất cả các thiết bị, bao gồm di động. Sử dụng quản lý thiết bị di động để thiết lập các chính sách bảo mật và quy tắc truy nhập, vì vậy nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn có thể từ xa xóa bộ nhớ để bảo vệ thông tin.

Tô sáng

  • Theo dõi chính sách bảo mật công ty được căn chỉnh với luật tuân thủ toàn cầu.

  • Tăng tính tin cậy của nhân viên với các chính sách bảo mật trong suốt.

  • Quản lý các chính sách bảo mật của công ty trên các thiết bị.

Tìm hiểu thêm

Tăng cường tin cậy và đổi mới thông qua việc tuân thủ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×