Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Theo dõi chăm sóc bệnh nhân từ bất kỳ nơi đâu

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng, các chuyên gia y tế cần dễ dàng truy nhập vào các bản ghi bệnh nhân và khả năng nhập từ các chuyên gia y tế khác. Bạn cần có thể đánh giá các đề xuất để tư vấn và Cập Nhật bệnh nhân của mình trong thời gian thực từ bất kỳ nơi đâu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Sử dụng ứng dụng Microsoft 365 để thảo luận về kế hoạch hành động của bệnh nhân và xem xét các trường hợp liên quan. Lưu trữ và chia sẻ chúng an toàn từ vị trí SharePoint Trung tâm. Vì Office làm việc với SharePoint, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với tài liệu của mình từ bất kỳ thiết bị nào tự động đồng bộ.

Giữ liên hệ với bệnh nhân và đồng nghiệp với Microsoft nhóm. Bạn có thể bắt đầu hoặc gia nhập một cuộc họp với thoại hoặc video HD và chat từ bất kỳ thiết bị nào.

Sử dụng sổ ghi chép OneNote được chia sẻ để cập nhật kế hoạch hành động của bệnh nhân. Thành viên nhóm có quyền truy nhập tự động, để họ có thể thấy bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và cung cấp đầu vào. Bổ sung sổ ghi chép OneNote sẽ tự động được lưu để xem xét sau này.

Tô sáng

  • Lưu trữ và quản lý các bản ghi dữ liệu của bệnh nhân trong một site an toàn, di động.

  • Sửa và cập nhật các bản ghi chăm sóc bệnh nhân từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào.

  • Họp với bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc y tế bổ sung bằng cách sử dụng video HD.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Office cho web trong site SharePoint của tổ chức bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×