Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhân sự bằng các công cụ trực quan

Việc biên soạn và phân tích dữ liệu nhân sự có thể khó khăn khi các nhóm tập trung vào cải thiện sự gắn kết của nhân viên trong toàn tổ chức. Bạn cần một cách dễ dàng để giúp nhân viên có được thông tin chuyên sâu về năng suất của họ và cung cấp cho công ty một cái nhìn tổng hợp về các nhóm của họ để cải thiện quy trình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Các nhóm nhân sự có thể nhanh chóng nhập và phân tích dữ liệu Excel. Sử dụng hàm Get & Transform để nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống nhân sự, sau đó sử dụng định dạng, biểu đồ và đồ thị để lọc dữ liệu và hiểu các biến số bạn cần trình bày. 

Sau khi bạn đã phân tích dữ liệu của mình, hãy sử dụng Power BI để trình bày thông tin chuyên sâu của bạn một cách có ý nghĩa. Power BI sử dụng bảng điều khiển tương tác giúp các bên liên quan dễ dàng nhìn thấy thông tin chuyên sâu. 

Nhân viên có thể tìm hiểu về năng suất cá nhân của họ với MyAnalytics. Nó cho họ biết thời gian họ dành cho các cuộc họp so với thời gian họ phải tập trung vào công việc. Nó hoàn toàn riêng tư, vì vậy nhân viên chỉ nhìn thấy dữ liệu của riêng họ. 

Các công ty có thể sử dụng Workplace Analytics để xem và đánh giá hiệu suất nhóm của họ. Workplace Analytics lấy các kết quả tổng hợp từ MyAnalytics, nhưng thông tin của nhân viên vẫn riêng tư. Người quản lý có thể xem liệu nhóm của họ dành quá nhiều thời gian cho cuộc họp hay trả lời email và thiết lập các quy trình mới để cải thiện hiệu suất.

Tô sáng

  • Nhập và quản lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

  • Trình bày dữ liệu bằng hình ảnh trực quan tương tác để giúp đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ.

  • Cải thiện năng suất nhóm và cá nhân với thông tin chuyên sâu về cách nhân viên dành thời gian.

Tìm hiểu thêm

Mẫu Nhân Sự cho Power BI: Xem qua

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×