Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhân sự bằng các công cụ trực quan

Việc biên soạn và phân tích dữ liệu nhân sự có thể khó khăn khi các nhóm tập trung vào việc cải thiện sự gắn kết của nhân viên trong toàn tổ chức. Bạn cần một cách dễ dàng để giúp nhân viên có được thông tin chuyên sâu về năng suất của họ và cung cấp cho công ty một cái nhìn tổng hợp về nhóm của họ để cải thiện các quy trình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Các nhóm nhân sự có thể nhanh chóng nhập và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Excel. Sử dụng hàm Get & Transform để nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống nhân sự, sau đó sử dụng định dạng, biểu đồ và đồ thị để lọc dữ liệu và hiểu các biến số bạn cần trình bày. 

Sau khi bạn đã phân tích dữ liệu của mình, hãy dùng Power BI để trình bày thông tin chuyên sâu của bạn một cách có ý nghĩa. Power BI sử dụng bảng điều khiển tương tác giúp các bên liên quan dễ dàng xem thông tin chuyên sâu. 

Nhân viên có thể tìm hiểu về năng suất cá nhân của họ với MyAnalytics. Nó cho họ biết thời gian họ dành cho các cuộc họp so với thời gian họ phải tập trung vào công việc. Nó hoàn toàn riêng tư, vì vậy nhân viên chỉ nhìn thấy dữ liệu của riêng họ. 

Các công ty có thể sử dụng Workplace Analytics để xem và đánh giá năng suất nhóm của họ. Workplace Analytics lấy các kết quả tổng hợp từ MyAnalytics, nhưng thông tin của nhân viên vẫn ở chế độ riêng tư. Người quản lý có thể xem liệu nhóm của họ có dành quá nhiều thời gian trong các cuộc họp hay không hoặc trả lời email và thiết lập các quy trình mới để cải thiện năng suất.

Tô sáng

  • Nhập và quản lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

  • Trình bày dữ liệu bằng hình ảnh trực quan tương tác để giúp đưa ra quyết định sáng suốt.

  • Cải thiện năng suất cá nhân và nhóm với thông tin chuyên sâu về cách nhân viên dành thời gian của họ.

Tìm hiểu thêm

Mẫu Nhân sự cho Power BI: Xem qua

Mẫu Bản trình bày Miễn phí

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×