Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Làm việc cùng nhau từ mọi nơi để lập kế hoạch cho các sự kiện bán hàng

Để tránh bị thiếu và tối đa hóa thời gian của bạn tại các sự kiện bán hàng đòi hỏi phải tập hợp mọi người lại với nhau để lên lịch và lập kế hoạch cho các sự kiện. Bạn cần một cách dễ dàng để liên lạc với các thành viên nhóm và các bên liên quan ở mọi nơi, bất cứ lúc nào.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Kết nối các nhóm bán hàng, các bên liên quan và chuyên gia của bạn để làm việc trên chiến lược sự kiện của bạn và phác thảo bản trình bày phiên trong kênh Microsoft Teams của bạn. Dùng chat và các cuộc gọi video hoặc âm thanh để thảo luận các tài liệu và thông tin cho các sự kiện sắp tới. Cập nhật toàn bộ kênh trên phiên nghỉ của bạn và sử @mentions để ping chọn các thành viên nhóm cần phản hồi. 

Dùng Outlook để lên lịch cuộc họp để khắc phục sự cố thay đổi phút cuối cho bộ phiên của bạn. Outlook cho phép bạn xem tình trạng sẵn sàng của mọi người để nhanh chóng tìm được thời gian phù hợp.

Tô sáng

  • Kết nối đại diện bán hàng, các bên liên quan và chuyên gia từ mọi nơi.

  • Giải quyết sự cố và đạt được thỏa thuận nhanh hơn.

  • Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của thành viên nhóm trước khi lên lịch cuộc họp.

Tìm hiểu thêm

Cộng tác trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×