Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Engage với khách hàng dễ dàng hơn

Do thế giới kỹ thuật số thay đổi, các chuyên gia bán hàng được bao gồm trong quá trình mua tiếp tục xuống hình phễu. Phân biệt với thông tin sẵn có bằng cách đóng vai trò là nhà tư vấn đáng tin cậy cho khách hàng của bạn. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết

Đảm bảo rằng bạn đang cung cấp dịch vụ chất lượng bằng cách đặt cấu hình cảnh báo tự động dựa trên yếu tố kích hoạt doanh số chính. Ví dụ: bạn có thể đặt cảnh báo Outlook để thông báo cho bạn khi một khách hàng quan trọng gửi email cho bạn. 

Với Microsoft Bookings, bạn có thể chia sẻ lịch của mình với khách hàng bên ngoài công ty để họ có thể nhìn thấy thời điểm bạn rỗi hoặc bận và cho phép họ dễ dàng thiết lập cuộc họp. Nếu khách hàng lên lịch lại hoặc hủy cuộc họp, bạn sẽ tự động nhận được thông báo.

Tô sáng

  • Nhận thông báo về những khách hàng quan trọng.

  • Giúp lên lịch cuộc họp dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Microsoft Teams là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×