Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo chương trình giảng dạy với nhau để đáp ứng nhu cầu học viên

Xác định thiếu hụt và cải thiện việc cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học viên. Bạn cần một cách dễ dàng để kết nối với các giáo viên khác, có được đầu vào từ các bên liên quan khác nhau, và thực hiện các nguồn lực dễ truy nhập cho mọi người.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Kết nối với chuyên gia và tài nguyên bằng cách tạo kênh Microsoft nhóm. Sử dụng tab tệp để chia sẻ chương trình giảng dạy và tài liệu đồng tác giả trong thời gian thực. Sử dụng @mentions để cho phép các giáo viên khác biết bạn cần phản hồi của họ. 

Đối với các câu hỏi bên ngoài mạng nội bộ trong nhóm của bạn, hãy tạo một nhóm yammer bên ngoài để nhận phản hồi từ các chuyên gia và các bên liên quan từ khắp huyện. 

Lưu công việc của bạn vào SharePoint where the other permissioned Educators có thể dễ dàng tìm thấy nội dung bên trong nó cho các dự án của họ bằng cách sử dụng tìm kiếm thông minh & khám phá. Điều này cho phép mọi người quyền truy nhập vào các chương trình giảng dạy có liên quan, dựa trên các chuyên gia nhập từ bên trong và bên ngoài huyện.

Tô sáng

  • Kết nối với các chuyên gia và giáo viên khác để xây dựng chương trình giảng dạy.

  • Làm việc với các chuyên gia và các bên liên quan từ mọi nơi.

  • Chia sẻ tài nguyên trực tuyến để giúp nhà giáo dục tìm thấy nội dung cho dự án.

Tìm hiểu thêm

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×