Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Nhanh chóng cung cấp ý kiến y tế thứ hai cho bệnh nhân

Cung cấp một ý kiến thứ hai khả thi cho một bệnh nhân là một quá trình liên quan và nhạy cảm cho các bác sĩ. Bạn truy cập hồ sơ bệnh nhân, chẩn đoán ban đầu, kết quả xét nghiệm gần đây, và làm việc với đồng nghiệp để nhận được ý kiến y tế có giá trị, nhạy cảm về thời gian. 

Chi tiết  

Liên hệ với các chuyên gia tương tự trong mạng lưới Viva Engage tư nhân của bạn để sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của họ để hình thành ý kiến thứ hai. 

Cung cấp cho đồng nghiệp của bạn toàn cảnh bằng cách chia sẻ một biểu đồ bệnh nhân hoặc chi tiết trường hợp một cách an toàn từ OneDrive. Bạn có thể kiểm soát và thay đổi mức cấp phép của đồng nghiệp và tài liệu mà bạn chia sẻ bất cứ lúc nào. 

Sử dụng chức năng cuộc gọi và video của Microsoft Teams để cộng tác và hoàn thiện chẩn đoán. Ghi chú riêng tư hoặc thêm các ghi chú được chia sẻ vào sổ tay OneDrive trong Teams để dễ dàng theo dõi và đánh giá lịch sử, cùng với đồng chỉnh sửa tài liệu giữa tất cả các bên liên quan.

Tô sáng

  • Chia sẻ tệp được chọn một cách bảo mật với các đồng nghiệp được cho phép về lịch sử và nền tảng của bệnh nhân.

  • Trao đổi với các chuyên gia trong các phòng ban và chia sẻ các đề xuất cuối cùng.

  • Làm việc cùng nhau trong thời gian thực để hoàn thiện chẩn đoán chính thức trên Microsoft Teams.

Tìm hiểu thêm

Microsoft 365 và chăm sóc sức khỏe

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×