Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Khám phá cơ hội để đánh bại dự báo doanh số

Khi dự báo doanh số ngày càng trở nên tham vọng hơn, điều quan trọng là các chuyên gia bán hàng như bạn nhìn sâu hơn bên dưới bề mặt và xác định các cơ hội mới và chưa khám phá. Tìm hiểu thêm về hành vi mua hàng của khách hàng bằng cách mời họ chia sẻ phản hồi sản phẩm của họ với nhóm của bạn thông qua Viva Engage.

Chi tiết  

Khi bạn đã sẵn sàng so sánh phản hồi với dữ liệu bán hàng của mình, bạn có thể kéo vào và kết hợp thông tin để phân tích trong Excel Power Query. Kết nối với nguồn dữ liệu bán hàng bên ngoài từ web và nhập vào sổ làm việc Excel của bạn.

Dùng Power BI để phân tích và trực quan hóa dữ liệu của bạn với đồ thị tương tác để khám phá các cách thức tốt hơn đáp ứng dự báo doanh số bán hàng.

Tô sáng

  • Nhận phản hồi của khách hàng ngay từ nguồn.

  • Đạt được các mục tiêu toàn nhóm.

  • Tìm cách để đáp ứng tốt hơn các dự báo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×