Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ với dữ liệu trường học

Để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ, các tổ chức cần bảo vệ thông tin sinh viên nhạy cảm, trong khi cho phép nhân viên permissioned truy nhập vào chọn dữ liệu. Bạn cần một giải pháp lưu trữ dữ liệu sinh viên bảo mật, vẫn dễ truy nhập bất kỳ lúc nào, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Giúp thông tin sinh viên dễ dàng truy nhập và bảo mật bằng cách tận dụng các điều khiển bảo mật và cấu hình Microsoft 365 để bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Với Microsoft 365, nhân viên có thể truy nhập dữ liệu từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào mà không phải lo lắng. Các chính sách bảo mật như quản lý quyền thông tin, ngăn ngừa mất dữ liệu (hiện) và quản lý thiết bị di động đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ trên thiết bị cá nhân. 

Trường học cũng có thể kiểm soát cách chia sẻ thông tin, bằng cách sử dụng bảo vệ thông tin Azure. Xác định chính sách, bao gồm ai có thể truy nhập dữ liệu và những gì họ có thể thực hiện với nó, vì vậy dữ liệu luôn được bảo vệ. Các tính năng bổ sung bao gồm khả năng gắn cờ hoặc lạm dụng thông tin tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra.

Tô sáng

  • Thiết lập chứng danh Access và xác thực đa yếu tố.

  • Lưu trữ thông tin nhạy cảm và truy nhập từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào.

  • Điều khiển cách chia sẻ thông tin học viên.

Tìm hiểu thêm

Thông tin về việc bảo vệ Azure là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×