Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Triển khai chiến dịch với thông tin chuyên sâu về khách hàng

Nhà tiếp thị biết nguồn lực tốt nhất của họ là khách hàng của họ. Tuy nhiên, việc thu hút mọi người tham gia và thu thập phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể là một thách thức nếu không có các công cụ phù hợp. Thông tin đầu vào của họ cần được chia sẻ nội bộ để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Chi tiết

Giúp khách hàng tham gia với Viva Engage, mạng xã hội của bạn để làm việc. Sử dụng nhóm bên ngoài để kết nối với đối tượng mục tiêu của bạn và yêu cầu thông tin chuyên sâu cũng như phản hồi về các sáng kiến.

Sử dụng Microsoft Teams để đánh giá và thảo luận dữ liệu với nhóm của bạn. Teams giữ tất cả tài liệu và dữ liệu của bạn được lưu trữ trong SharePoint để dễ dàng truy nhập.  

Khi bạn đã sẵn sàng cho chạy, hãy đưa thông báo của bạn vào Viva Engage và sử dụng cuộc họp Skype for Business Broadcast. Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy gắn kết và một phần của quy trình, đồng thời bạn có thể trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các công cụ phản hồi tích hợp sẵn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×