Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chuyển dữ liệu bán hàng thành các báo cáo đơn giản hóa, tương tác

Để chứng minh giá trị và ngân sách của lãnh thổ bán hàng của bạn, bạn cần trình bày các báo cáo doanh số của mình bằng cách làm sạch, hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào hỗ trợ kỹ thuật. Bạn cần một dòng công việc cho phép bạn xem dữ liệu bán hàng của mình trên bất kỳ thiết bị nào và dễ dàng chia sẻ với nhóm của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết

Tạo các ứng dụng bán hàng tùy chỉnh với PowerApps để hiển thị các báo cáo chính xác và kịp thời cho lãnh thổ bán hàng của bạn. Tạo dòng công việc tự động phân tích doanh số bán hàng lặp lại trên nhiều ứng dụng và nguồn dữ liệu mà không cần viết một dòng mã. Với PowerApps và dòng, bạn có thể truy nhập và sử dụng các ứng dụng web tùy chỉnh và thiết bị di động với dữ liệu từ các nguồn như SharePoint để đơn giản hóa báo cáo doanh số.

Khi bạn đã sẵn sàng trình bày dữ liệu cho các bên liên quan, hãy nhập nó vào Power BI. Sử dụng bảng điều khiển tương tác màu sắc, để chuyển đổi dữ liệu thành những cái nhìn trực quan có các bên có thể dễ dàng hiểu rõ.

Tô sáng

  • Sử dụng dòng công việc tự động cho các tác vụ hàng ngày, bán hàng lặp lại.

  • Tạo các ứng dụng tùy chỉnh để dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng.

  • Chuyển dữ liệu bán hàng thành trực quan, những hiểu biết tương tác.

Tìm hiểu thêm

PowerApps là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×