Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Giảm thời gian chết của việc sản xuất với bảo trì nhanh hơn

Việc sản xuất thời gian ngừng hoạt động do các yêu cầu bảo trì có thể có chi phí doanh nghiệp và tiền bạc. Bạn cần một cách dễ dàng để theo dõi các yêu cầu và tài liệu lưu trữ trên các dự án ở một vị trí.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Với SharePoint, bạn có một nơi để lưu trữ các yêu cầu bảo trì trước đây, với các quy trình, liên hệ và thủ tục đã biết, vì vậy bạn có thể nhanh chóng thực hiện một yêu cầu dịch vụ mới.

Thiết lập quy trình dịch vụ trong chuyển động với dự án, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và cân bằng tài nguyên nhu cầu cho các yêu cầu bảo trì trong toàn công ty.

Khi một vấn đề trong quy trình dịch vụ của bạn sẽ xảy ra, hãy tạo kênh Microsoft nhóm với nhóm chuyên gia của bạn để giải quyết nhanh các vấn đề. Sử dụng cuộc trò chuyện và âm thanh hoặc cuộc gọi video, để làm việc cùng nhau trên các giải pháp và tránh thời gian ngừng hoạt động. Bạn cũng có thể thêm Planner để tạo các gói mới, tổ chức và gán nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của bạn.

Tô sáng

  • Quản lý yêu cầu bảo trì từ một vị trí.

  • Gán, theo dõi và quản lý các dự án bảo trì.

  • Giao tiếp tiến độ bảo trì và giải quyết các vấn đề như một nhóm.

Tìm hiểu thêm

SharePoint là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×