Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chuẩn bị RFPs dễ dàng hơn như một nhóm

Chuẩn bị yêu cầu đề xuất (RFP) yêu cầu đưa vào nhiều nguồn tài nguyên và tham chiếu trong khi ở trong các cam kết ngân sách. Bạn cần một vị trí trung tâm để gán nhiệm vụ, xem lại tài liệu và đảm bảo thời hạn RFP được đáp ứng để tạo ra một đề xuất chiến thắng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Tạo kênh Microsoft nhóm để cộng tác trên quy trình RFP. Bạn có thể có cuộc hội thoại về quản lý dự án, đề xuất được phân phát và ngân sách. Bạn cũng có thể tải tài liệu lên ngay vào cuộc trò chuyện với đồng nghiệp và tham chiếu sau đó. Sử dụng @mentions để thông báo cho thành viên Nhóm bạn cần họ cân nhắc trong nội dung. 

Thêm Planner vào kênh nhóm của bạn và gán nhiệm vụ cho thành viên nhóm và theo dõi tiến độ của họ. Theo dõi các yêu cầu với cuộc trò chuyện, video hoặc âm thanh mà không bao giờ rời khỏi nhóm. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động nhóm để làm việc trên mọi thiết bị.

Tô sáng

  • Đưa ra quản lý dự án với nhau, các hoạt động được đề xuất đều được phân phối và ngân sách ở một vị trí.

  • Tải lên tài liệu RFP được hỗ trợ ngay vào cuộc hội thoại.

  • Theo dõi và gán nhiệm vụ để quản lý tiến độ.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng và chia sẻ tệp tin

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×