Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Theo dõi kết quả chiến dịch bằng hình ảnh trực quan tương tác

Để minh họa kết quả chiến dịch tiếp thị của bạn với công ty và các bên liên quan, bạn cần làm cho dữ liệu có hình ảnh thu hút và dễ hiểu. Kết quả của bạn sẽ chỉ định chi tiêu trong tương lai, việc mua hàng từ các bên liên quan và những nỗ lực tiếp thị mới.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Chuyển đổi dữ liệu chiến dịch của bạn thành hình ảnh trực quan tương tác với Power BI. Kết nối liệu từ các ứng dụng Microsoft 365 và tạo biểu đồ và đồ họa để nêu bật hiệu suất của chiến dịch. Chia sẻ bảng điều khiển Power BI trong Microsoft Teams để mọi người liên quan có thể theo dõi và đóng góp vào cuộc hội thoại.

Nếu bạn cần đánh giá nhanh xu hướng và kết quả, hãy dùng Phân tích Nhanh Excel. Tạo ngay biểu đồ và bảng để báo cáo lại cho các thành viên nhóm và các bên liên quan của bạn. Dữ liệu trực quan cũng giúp người ra quyết định đánh giá các tùy chọn thành công hoặc cải tiến.

Đảm bảo rằng họ có thể truy nhập và xác minh dữ liệu bằng cách lưu trữ dữ liệu trong thư viện tài liệu SharePoint, công cụ này cũng bảo vệ dữ liệu của bạn bằng các chính sách bảo mật đầu ngành trong Microsoft 365. Tất cả các thành viên nhóm có quyền thích hợp đều có thể xem lại dữ liệu bất cứ lúc nào.

Tô sáng

  • Hiển thị kết quả theo những cách thu hút về mặt trực quan.

  • Khám phá và chia sẻ kết quả và xu hướng.

  • Giúp dễ dàng truy nhập tài liệu và báo cáo dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Phân tích dữ liệu ngay lập tức

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×