Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Xây dựng một nhóm doanh số kết xuất để đánh bại các mục tiêu doanh thu

Nhóm bán hàng là điều cần thiết để cuộc họp các mục tiêu doanh thu bên ngoài của tổ chức, nhưng các chuyên gia bán hàng thường không có thời gian và các công cụ phù hợp để xây dựng và kích hoạt nhóm gắn kết, đặc biệt là trong các tổ chức quốc gia hoặc quốc tế. Liên lạc hiệu quả trong các nhóm toàn cầu của bạn và loại bỏ silo thông tin với yammer. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Đưa mọi người vào cuộc hội thoại, từ người quản lý đến các nhà lãnh đạo nhóm, và chia sẻ các bài học và các biện pháp tốt nhất với tích hợp dịch của yammer. Với công ty của bạn được kết nối trên toàn cầu, mọi người đều có thể tìm hiểu từ những trải nghiệm của người khác. Xây dựng một nền văn hóa nhóm chiến thắng bằng cách kỷ niệm những thành công và nhận ra các cá nhân. 

Đối với các dự án cụ thể, hãy tạo kênh trong Microsoft nhóm để chia sẻ các bản Cập Nhật và nhận phản hồi nhanh chóng bằng cách @mentioning các thành viên nhóm cụ thể.

Thêm Power BI để làm cho dữ liệu bán hàng mới nhất sẵn có ngay lập tức. Phân tích nhanh CS: xem liệu có bất kỳ thay đổi bổ sung nào mà bạn có thể thực hiện để giúp cho một giải pháp quốc gia/toàn cầu này... Thêm điều gì đó về tích hợp Translator trong yammer cách nhóm của bạn đang thực hiện các dự báo và thực hiện các điều chỉnh thời gian thực.

Tô sáng

  • Chia sẻ cách thực hành tốt nhất để tìm hiểu từ những người khác.

  • Loại bỏ silo thông tin. 

  • Nhanh chóng phản ứng với dữ liệu bán hàng mới nhất.

Tìm hiểu thêm

Làm việc theo kênh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×