Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thu hút sự tham gia với khách hàng của bạn dễ dàng hơn

Do thế giới kỹ thuật số thay đổi, các chuyên gia bán hàng được đưa vào quy trình mua ở ngay phễu. Phân biệt với thông tin sẵn dùng bằng cách đóng vai trò nhà tư vấn tin cậy cho khách hàng của bạn. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết

Hãy đảm bảo rằng bạn đang cung cấp dịch vụ chất lượng bằng cách đặt cấu hình các cảnh báo tự động dựa trên yếu tố kích hoạt bán hàng chính. Ví dụ: bạn có thể đặt một cảnh báo Outlook báo cho bạn khi một khách hàng quan trọng gửi email cho bạn. 

Với Microsoft Bookings, bạn có thể chia sẻ lịch của mình với khách hàng bên ngoài công ty để họ có thể thấy khi nào bạn rảnh hoặc bận và cho phép họ dễ dàng thiết lập các cuộc họp. Nếu khách hàng lên lịch lại hoặc hủy một cuộc họp, bạn sẽ tự động nhận được thông báo.

Tô sáng

  • Nhận cảnh báo về khách hàng quan trọng.

  • Giúp lên lịch cuộc họp dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Microsoft Teams là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×