Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hiểu rõ các tùy chọn của khách hàng và yêu cầu dự đoán

Để cải thiện các ưu đãi và dự đoán tùy chọn, bạn cần biết nhiều thông tin về khách hàng của mình nhất có thể. Cần có được và định lượng đầu vào trực tiếp cho khách hàng. Thông tin được biên soạn cần phải liên quan, có thể chia sẻ và tương tác để các nhà ra quyết định hành động.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Với Power BI, bạn có thể thu thập dữ liệu doanh số lịch sử và biến dữ liệu đó thành thông tin có ý nghĩa để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Bảng điều khiển tương tác cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ phân tích của mình với các bên liên quan.

Sử Yammer để nhận phản hồi và dữ liệu trực tiếp từ khách hàng của bạn bằng cách thêm họ vào nhóm bên ngoài. Sau khi có thông tin chuyên sâu, bạn có thể bắt đầu hoặc tham gia các cuộc hội thoại nội bộ liên quan để chia sẻ những gì bạn đã học. Bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa các nhóm Yammer nội bộ và bên ngoài, để bạn luôn biết được thông tin đến từ đâu và ai đang cung cấp thông tin đó.

Tô sáng

  • Chia sẻ phản hồi của khách hàng trong toàn công ty.

  • Mang lại tính tương tác cho dữ liệu bán hàng của khách hàng.

  • Trò chuyện trực tiếp với khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Chức năng BI trong Excel và Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×