Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiến hành đào tạo bán hàng dành cho nhân viên lưu trữ trên toàn cầu

Nhân viên đào tạo tại chỗ riêng lẻ hoặc trong các nhóm nhỏ có thể tốn kém và tốn thời gian. Bạn cần chuẩn hóa việc đào tạo cho nhân viên trên khắp thế giới và cung cấp cho họ quyền truy nhập an toàn, dễ dàng đến các tài liệu mà họ cần, bất kể vị trí và ngôn ngữ nói.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chi tiết  

Sử dụng nhóm Microsoft để lưu trữ các phiên đào tạo tương tác, trực tuyến. Lưu trữ tài liệu trong các tab tệp để nhân viên có thể dễ dàng truy nhập và tham chiếu bất kỳ lúc nào. 

Sử dụng Microsoft Stream để ghi lại các khóa đào tạo, video và bản trình bày trực tiếp và lưu trữ chúng trong nhóm để mọi người có thể truy nhập chúng, bất kể múi giờ của họ. 

Cung cấp đào tạo theo dõi và trả lời các câu hỏi trong yammer để giúp nhân viên mới tiếp tục quá trình triển khai. Sử dụng tính năng dịch thông điệp của yammer để đảm bảo tất cả nhân viên đều có thể tham gia và nhận phản hồi cho yêu cầu của họ.

Tô sáng

  • Nhân viên đào tạo trên khắp thế giới từ vị trí trung tâm.

  • Cung cấp cho nhân viên một nơi để truy nhập vào tài liệu đào tạo, video và bản trình bày.

  • Cho phép đối thoại liên tục giữa học viên và hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm

Cộng tác trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×