Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak sa chcete pripojiť k schôdzi alebo hovoru cez Teams, môžete použiť veľa spôsobov, ako prispôsobiť svoje video a videá, ktoré zdieľate s inými používateľmi. 

Zapnutie a vypnutie videa.

Pred schôdzou

Ak chcete zapnúť video pred schôdzou, stačí pred pripojením vybrať položku Fotoaparát Ikona vypnutia kamery

Výber ikony fotoaparátu na zapnutie fotoaparátu

Počas schôdze

Možno budete chcieť, aby sa vaše video vypínalo a zapínalo počas schôdze, napríklad, ak chcete, aby vás ľudia videli, iba keď hovoríte. Kedykoľvek počas schôdze prejdite na ovládacie prvky schôdze a vyberte položku Tlačidlo VideohovorFotoaparát

Ikona vypnutia videa

Poznámka: Ak sa obrazovka počas schôdze zamkne, uistite sa, že kameru vypnete tak, že prejdete na položku Nastavenia > ochrana osobných údajov a zapnete funkciu Vypnúť kameru a mikrofón, keď sa obrazovka zamkne . Ak chcete toto nastavenie aktivovať, reštartujte aplikáciu Teams.

Zmena pozadia

Ak chcete zmeniť to, čo sa vo videu zobrazuje sa vami, môžete buď rozmazať pozadie alebo ho úplne nahradiť obrázkom, ktorý si vyberiete.

Pri nastavovaní zvuku a videa pred schôdzou vyberte položku Filtre pozadia Nastavenia pozadia(priamo pod obrázkom videa). Na pravej strane sa zobrazia možnosti pozadia. 

Poznámka:  Ak sa nezobrazuje možnosť zapnutia efektov pozadia, táto funkcia zatiaľ nemusí byť vo vašom zariadení k dispozícii.

Ďalšie informácie o prispôsobení pozadia nájdete v téme Zmeniť pozadie schôdzí v Teams.

Používanie filtrov videa

Prispôsobte si video informačný kanál pomocou filtrov videa, ako je napríklad mäkké zameranie a úprava jasuJemné zameranie vytvorí efekt vyrovnávania tváre nad videom. Nastavením jasu sa zvýši kvalita videa, keď je osvetlenie slabé. Ďalšie informácie o filtroch videa nájdete v téme Použitie filtrov videa na schôdzach cez Teams.

Filtre sú predvolene vypnuté. Ak chcete použiť filtre videa, prejdite na panel Nastavenia zariadenia > Nastaveniavidea a potom zapnite prepínač vedľa požadovaného filtra.  

Obrázok znázorňujúci efekt mäkkého zamerania – ženu na videozáhrávke v Teams s efektom na tvári, ktorý sa vrhne do vzduchu.

Filter mäkkého zamerania

Zmena zobrazenia

Galéria

Galéria je predvolené zobrazenie počas schôdze cez Teams. V aplikácii Teams pre počítače môžete prispôsobiť, ako sa počas schôdze zobrazuje vaše video a video ostatných ľudí. Zmeňte počet ľudí, ktorí sa zobrazujú v okne schôdze, uprednostníte zobrazovanie ľudí so zapnutými kamerami alebo zmeňte umiestnenie vlastného videa na obrazovke.

Poznámky: 

 • Zobrazenie galérie s maximálne 49 videami účastníkov je podporované len v počítačovej aplikácii Teams.

 • Po otvorení v novom okne sa v zobrazení galérie v ľubovoľnom zariadení zobrazí až deväť účastníkov videa.

 • Podporované zariadenia: zariadenia s Windowsom s procesorom Intel 11. generácie (alebo novšou) so štyrmi alebo viacerými jadrami a zariadenia mac s procesorom Apple Silicon (čipové súpravy M1 a M2 alebo novšie).

 • S cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú kvalitu zvuku a videa môžeme znížiť počet videí, ktoré vidíte naraz, ak máte nízku šírku pásma alebo pamäť zariadenia.

Snímka obrazovky zobrazujúca aktualizované zobrazenie galérie počas schôdze

Ľuďom, ktorí nezapli svoje videá, sa v aplikácii Teams namiesto toho zobrazí profilová fotka (alebo ich iniciály, ak ju ešte nepridali).

Zmena veľkosti galérie

Ak chcete počas schôdze zobraziť viac alebo menej ľudí v okne schôdze, zmeňte veľkosť galérie. V aplikácii Teams pre počítače môžete naraz zobraziť 4, 9, 16 alebo 49 ľudí v závislosti od počtu ľudí na schôdzi. V aplikácii Teams pre web môžete naraz vidieť 4 alebo 9 ľudí. Iné zariadenia môžu zobrazovať menej videí účastníkov na základe hardvérových možností každého zariadenia.

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť toto nastavenie, najskôr skontrolujte, či je v časti Zobraziť Ikona zobrazenia galérievybraté zobrazenie Galéria.

Zmena veľkosti galérie:

 1. V okne schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie.

 2. Vyberte možnosť Vybrať maximálnu veľkosť galérie.

 3. Vyberte počet ľudí, ktorých chcete zobraziť.

Stanovenie priority videí

Zobrazenie galérie predvolene zobrazuje účastníkov rovnako v okne schôdze bez ohľadu na to, či sú ich kamery zapnuté alebo vypnuté. Môžete si vybrať, či chcete uprednostniť video a zobraziť viac ľudí so zapnutou kamerou. 

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť toto nastavenie, najskôr skontrolujte, či je v časti Zobraziť Ikona zobrazenia galérievybraté zobrazenie Galéria.

Stanovenie priority videa:

 1. V okne schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie .

 2. Vyberte položku Stanoviť prioritu videa.

Zmena umiestnenia videa

Zmenou umiestnenia informačného kanála videa v okne schôdze môžete zobraziť ďalšie informačné kanály videa od ostatných. Video môžete umiestniť mimo okna schôdze alebo ho úplne skryť.  

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť toto nastavenie, najskôr skontrolujte, či je v časti Zobraziť Ikona zobrazenia galérievybraté zobrazenie Galéria.

Premiestnenie videa:

 1. V okne schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie.

 2. Vyberte položku Ďalšie možnosti > Odstrániť ma z galérie.

Video môžete vrátiť späť do galérie výberom položky Zobraziť Ikona zobrazenia galérie> Ďalšie možnosti > Zahrnúť ma do galérie. Toto nastavenie sa zapamätá v budúcich schôdzach.

Skrytie videa:

 1. V okne schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie.

 2. Vyberte položku Ďalšie možnosti > Skryť.

Táto možnosť skryje video iba v zobrazení. Ostatní účastníci schôdze budú môcť vaše video vidieť aj naďalej, pokiaľ kameru nevypnete. Video môžete preniesť späť na obrazovku výberom položky Zobraziť Ikona zobrazenia galérie> Ďalšie možnosti > Odkryť.

Poznámka: Nové zobrazenie galérie, stanovenie priority videa a zmena umiestnenia videa sú k dispozícii ako súčasť programu verejnej ukážky a pred zverejnením môžu prejsť ďalšími zmenami. Ak chcete získať prístup k tejto a ďalším nadchádzajúcim funkciám, prejdite na verejnú verziu aplikácie Teams.

Veľká galéria

Vo veľkých schôdzach sa v zobrazení Veľká galéria aplikácie Teams zobrazuje v okne schôdze naraz až 49 videí účastníkov. 

Zobrazenie veľkej galérie zobrazujúce 49 videí naraz

Poznámka: Ak nikto nezdieľa video, veľká galéria sa nebude dať v ponuke vybrať.

Keď sa k schôdzi cez Teams pripojí viac ako 49 účastníkov, všetky sa zobrazia v galérii so stránkami. V zobrazení Veľká galéria sa ovládacie prvky navigácie < > v dolnej časti galérie, ak je účastníkov viac ako 49. Tieto ovládacie prvky navigácie môžete použiť na zobrazenie alebo zapojenie viacerých účastníkov.

Spoločný režim

Máte pocit, že sa nachádzate v zdieľanom priestore so všetkými účastníkmi schôdze v režime Spolu. Vedľa každej osoby sa zobrazia označenia mien a ikony stavu, ktoré zobrazujú ich mená, reakcie a ďalšie.

Ak chcete zapnúť režim Spolu, počas schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie > Režim Spolu . Režim Spolu je k dispozícii, keď sa na schôdzi nachádza najmenej päť ľudí.

Snímka obrazovky so zobrazením režimu Spolu počas schôdze cez Teams 

Ak ste organizátor schôdze alebo prezentujúci, máte k dispozícii rôzne scény, z ktorých si môžete vybrať.

Zmena scény:

 1. Vyberte názov scény v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 2. V časti Výber scény vyberte požadovanú scénu a vyberte položku Použiť. Scéna sa zmení pre každého, kto je v režime Spolu.

Poznámka: Scéna triedy automaticky umiestni organizátora schôdze (alebo podľa toho, ktorý prezentujúci sa pripojil ako prvý), okrem ostatných účastníkov. 

Priradenie miest v režime Spolu


Priradenie miest na schôdzi: 

 1. Zapnutie režimu Spolu na schôdzi.

 2. Vyberte položku Zmeniť scénu > Priradiť miesta.

  1. V časti Výber účastníka vyberte a podržte meno účastníka. Potom ich presuňte na preferované miesto a priraďte im ho. 

  2. Vyberte miesto a podržte ho a potom ho presuňte na meno účastníka v časti Vyberte účastníka , ktorému ho chcete priradiť.

 3. Ak chcete použiť nové usporiadanie sedenia, vyberte položku Priradiť

Predvolene sa každému zobrazí nová úloha na sedenie v režime Spolu. Ak chcete umožniť účastníkom zmeniť ich zobrazenie, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť tohto každého účastníka

Poznámka: Miesta môže priradiť iba organizátor schôdze. 

2x2 (iba web)

Ak používate Teams na webe (Prehliadač Edge alebo Chrome), naraz sa zobrazia až štyri streamy videa. Pripojte sa k schôdzi cez Teams a požiadajte účastníkov, aby zapli svoje kamery a zobrazili mriežku 2 x 2 so štyrmi videami účastníkov naraz.

Poznámka: Video 2x2 v aplikácii Teams pre web (Edge a Chrome) je k dispozícii ako súčasť programu public preview a pred zverejnením môže prejsť ďalšími zmenami. Ak chcete získať prístup k tejto a ďalším nadchádzajúcim funkciám, prejdite na verejnú verziu aplikácie Teams.

Zameranie na obsah

K dispozícii pri zdieľaní obsahu. Toto zobrazenie sa hodí, keď sa chcete sústrediť na obsah, aby vás nevyrušovali videá ostatných.

 1. Pripojte sa k schôdzi.

 2. V ovládacích prvkoch schôdze vyberte položku Zobraziť Ikona zobrazenia galérie > Zameranie na obsah.

Pripnutie videa používateľa

Ak chcete do svojho zobrazenia pripnúť video bez ohľadu na to, kto hovorí, vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti v informačnom kanáli videa (vedľa mena) a vyberte položku Pripnúť pre mňa

Pripnutie vlastného videa

Ak chcete pripnúť vlastné video, vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti v informačnom kanáli videa (vedľa svojho mena) a vyberte položku Pripnúť pre mňa. Týmto pripnete video do vlastného zobrazenia, ostatní používatelia vás nebudú vidieť pripnutí. Ak už nechcete byť pripnutí, vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti > Zrušiť pripnutie pre mňa.

Zvýraznenie videa

Zvýraznenie videa do popredia je ako pripnutie pre všetkých účastníkov schôdze. Ak ste organizátor alebo prezentujúci, môžete vybrať video od kohokoľvek (vrátane seba), aby bolo hlavným videom, ktoré ľudia uvidia. 

Ak chcete upriamiť pozornosť na video niekoho iného, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Stredobod

Ak chcete upriamiť pozornosť na vlastné video, najprv vyberte položku Zobraziť účastníkov. Potom v časti Účastníci kliknite pravým tlačidlom myši na svoje meno a vyberte položku Stredobod. Týmto spôsobom môžete upriamiť pozornosť aj na video kohokoľvek iného. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Zvýraznenie videa na schôdzi cez Teams

Prerámovanie videa

Team niektoré videá oreže, aby sa lepšie zmestili na vašu obrazovku. Ak chcete iné zobrazenie konkrétneho videa, napríklad ak je niekto orezaný z videa alebo iba jeho časť tváre, vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti v informačnom kanáli videa a potom výberom položky Prispôsobiť rámu zobrazte celé video.

Ak chcete zobraziť bližší a orezaný pohľad, vyberte položku Vyplniť rám.

Po pripojení k schôdzi cez Teams alebo hovor v mobilnej aplikácii môžete rôznymi spôsobmi prispôsobiť svoje video a video, ktoré zdieľate s ostatnými.

Zapnutie a vypnutie videa.

Pred schôdzou

Ak chcete pred schôdzou zapnúť video, stačí pred pripojením ťuknúť na možnosť Zapnúť video Tlačidlo Videohovor

Tlačidlo na zapnutie a vypnutie fotoaparátu

Počas schôdze

Možno budete chcieť, aby sa vaše video vypínalo a zapínalo počas schôdze, napríklad, ak chcete, aby vás ľudia videli, iba keď hovoríte. Počas schôdze prejdite na ovládacie prvky schôdze v dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku Zapnúť video Tlačidlo Videohovor

Tlačidlo fotoaparátu v ovládacích prvkoch schôdze

Rozmazanie pozadia

Ak nechcete, aby ostatní používatelia videli, čo je za vami, môžete pred schôdzou alebo počas nej rozmazať svoje pozadie. Bude vás vidno dobre a jasne, zatiaľ čo všetko za vami bude mierne skryté. 

Pred schôdzou ťuknite na položku Rozmazanie pozadia Nastavenia pozadia v ľavom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku Pripojiť sa

Ďalšie informácie o zmene pozadia nájdete v téme Zmeniť pozadie schôdzí v Teams.

Zmena zobrazenia

Prispôsobte si spôsob zobrazenia videa iných ľudí počas schôdze cez Teams so zobrazeniami . Napríklad na veľkej schôdzi možno budete chcieť zobraziť toľko videokanála, koľko môžete naraz.

Nasledujúce príklady zobrazujú predvolené zobrazenie galérie v rôznych zariadeniach.

Príklad zobrazenia pre telefón

Osem rôznych video streamov na jednej obrazovke

Príklad zobrazenia tabletu

Deväť rôznych video streamov na jednej obrazovke tabletu

 1. Vyberte položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti > zobrazenia  a vyberte požadované zobrazenie.

  Možnosti rozloženia videa

 2. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, stiahnutím alebo oddialením prstov zobrazenie priblížite a upravíte.

Galéria

Predvolené zobrazenie pri pripojení k schôdzi. Ak je prítomných viac ako sedem ďalších (osem, ak používate tablet), Teams obsahuje ľudí, ktorí majú zapnuté video, a tých, ktorí hovoria najviac. Informačný kanál videa sa vždy nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

 • Ak používate telefón, môžete vidieť až osem odporúčaných videí účastníkov a 15 ďalších ľudí, ktorí sa môžu posúvať v dolnej časti obrazovky.

 • Ak používate tablet, môžete vidieť až deväť odporúčaných videí účastníkov a ďalších 20 ľudí, ktorí sa môžu posúvať v dolnej časti obrazovky.

Veľká galéria

Táto možnosť je k dispozícii, keď má zapnuté kamery najmenej deväť ľudí. Môžete zobraziť až 100 videí účastníkov (hoci nie všetky naraz).

Maximálny počet ľudí, ktorí môžu vidieť na obrazovke naraz, závisí od vášho zariadenia a jeho softvéru.

Typ zariadenia

iOS 13 alebo novšia verzia

iOS 12 alebo staršia verzia

Android 9 alebo novšia verzia (alebo väčšia ako 4 GB pamäte RAM)

Android 8 alebo starší (alebo menej ako 4 GB PAMÄTE RAM)

Telefón

10 ľudí naraz

49 ľudí naraz (nižšie rozlíšenie)

10 ľudí naraz

49 ľudí naraz (nižšie rozlíšenie)

Tablet

Deväť ľudí naraz

49 ľudí naraz (nižšie rozlíšenie)

Deväť ľudí naraz

49 ľudí naraz (nižšie rozlíšenie)

 • Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazíte alebo spojíte s viacerými účastníkmi.

Spoločný režim

Vytvára pocit, že ste na spoločne zdieľanom mieste so všetkými ostatnými účastníkmi schôdze. Spoločný režim je dostupný, keď je na schôdzi aspoň päť ľudí.

Režim Spolu v telefóne

Ak ste organizátor schôdze alebo prezentujúci, máte k dispozícii rôzne scény, z ktorých si môžete vybrať. Ak chcete zmeniť scénu, ťuknite na názov scény v ľavom dolnom rohu obrazovky. 

V časti Výber scény vyberte požadovanú scénu a vyberte položku Použiť. Scéna sa zmení pre každého, kto je v režime Spolu. 

Poznámka: Scéna triedy automaticky umiestni organizátora schôdze (alebo podľa toho, ktorý prezentujúci sa pripojil ako prvý), okrem ostatných účastníkov.

Pripnutie videa používateľa

Ak chcete do svojho zobrazenia pripnúť video bez ohľadu na to, kto hovorí, stlačte a podržte požadované video a potom ťuknite na položku Pripnúť pre mňa

Zvýraznenie videa

Keď je video zvýraznené, je v podstate pripnuté pre všetkých na schôdzi. Nateraz nie je možné spustiť alebo zastaviť zvýraznenie mobilnej aplikácie, ale keď niekto používajúci počítačovú aplikáciu upriamí pozornosť na video, toto video sa presunie do popredia rovnako ako pre ľudí v počítačovej aplikácii.

Zobrazí sa aj oznámenie, že video je zvýraznené.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zvýraznenie videa osoby počas schôdze cez Teams.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×