Naplánovanie schôdze v aplikácii Teams

Kalendár v aplikácii Teams máte prepojený s kalendárom v Exchangei. Inými slovami, keď si naplánujete schôdzu v Outlooku, zobrazí sa v aplikácii Teams a naopak.

Každá schôdza naplánovaná v aplikácii Teams sa automaticky zmení na online schôdzu. Plánujete z Outlooku? Naučte sa pridať Teams do schôdze v Outlooku.

Poznámka: Až 1 000 pozvaných používateľov sa môže pripojiť k schôdzi cez Teams a pracovať pomocou chatu, zvuku a videa. Pozvaní účastníci sa tiež môžu pripojiť k schôdzi, ktorá už má 1 000 účastníkov (maximálne 10 000) ako účastníci iba na zobrazenie.

Naplánovanie schôdze

Existuje niekoľko spôsobov naplánovania schôdze v aplikácii Teams:

 • Výberom položky Naplánovať schôdzu Tlačidlo Naplánovať schôdzu v chate (pod poľom na napísanie novej správy) môžete rezervovať schôdzu s ľuďmi v chate.

 • Prejdite do Kalendára Tlačidlo Schôdze na ľavej strane aplikácie a vyberte možnosť Nová schôdza v pravom hornom rohu.

 • V kalendári vyberte časový rozsah. Automaticky sa otvorí formulár plánovania schôdze.

Vo formulári plánovania zadáte nadpis schôdze, pozvete ľudí a pridáte podrobnosti o schôdzi. Pomocou Rozvrhového asistenta môžete nájsť čas vyhovujúci všetkým účastníkom.

Karta Rozvrhový asistent vo formulári novej schôdze v Teams.

Po dokončení vypĺňania podrobností vyberte položku Uložiť. Tým sa zavrie formulár plánovania a všetkým sa odošle pozvánka do Outlooku.

Priradenie kategórií k schôdzi

Farebný kód kalendára s kategóriami. Rovnako ako v Outlooku môžete každej schôdzi v kalendári priradiť jednu alebo viacero kategórií. Existuje niekoľko spôsobov priradenia kategórií:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na udalosť v kalendári a vyberte položku Kategorizovať a potom vyberte farbu.

 2. Pri plánovaní schôdze vyberte položku Kategória v hornej časti formulára plánovania.

Poznámky: 

 • V tomto čase je možné názvy kategórií a farby upravovať iba z Outlooku.

 • V prípade opakovaných schôdzí je možné použiť kategórie iba na rad, nie na samostatný výskyt.

 • V súčasnosti nie je možné kategórie použiť na schôdze kanála.

Pozvanie ľudí mimo vašej organizácie 

Teams vám umožňuje pozvať ľudí mimo vašej organizácie vrátane tých, ktorí nemajú licenciu na program Teams. Aby ste ich mohli pozvať, budete potrebovať ich úplnú e-mailovú adresu.

 1. Prejdite na miesto, kde sa nachádza možnosť Pridať požadovaných účastníkov. Ak je niekto nepovinný účastník, vyberte položku Nepovinný.

 2. Zadajte úplnú e-mailovú adresu osoby (napr.: meno@example.com).

 3. Vyberte položku Pozvať. Osoba dostane e-mail s prepojením na schôdzu.

Pridanie spoluorganizátora

Poznámka: Pridanie spoluorganizátora je k dispozícii ako súčasť programu verejnej ukážky a pred zverejnením môže prejsť ďalšími zmenami. Ak chcete získať prístup k tejto a ďalším nadchádzajúcim funkciám, prepnite na verejnú ukážku aplikácie Teams. 

Po pozvaní ľudí na schôdzu môžete pridať až 10 spoluorganizátorov, ktorí vám pomôžu spravovať schôdzu. Pred pridaním spoluorganizátorov sa uistite, že ľudia, ktorých chcete pridať, sú už pridaní ako povinní účastníci, a potom postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

 1. Vyberte schôdzu a potom vyberte položku Upraviť.

 2. Vyberte položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie možnosti > možnosti schôdze.

 3. Na stránke možností schôdze vedľa položky Vybrať spoluorganizátorov vyberte šípku nadol a vyberte názov spoluorganizátora.

  pridanie spoluorganizátora k schôdzi

 4. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Uložiť .

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie spoluorganizátorov k schôdzi.

Zmena na schôdzu kanála

 1. Vyberte položku Nová schôdza.

 2. Zadajte názov kanála v poli Pridať kanál (pod poľami času a dátumu).

Pridanie kanála k schôdzi v Teams.

Po odoslaní pozvánky sa kanály už nedajú upraviť ani pridať. V prípade aktualizovaného kanáloa bude potrebné odoslať novú pozvánku.

Poznámka: Keď máte schôdzu v kanáli, každý v tíme ju bude môcť vidieť a pripojiť sa k nej v danom kanáli. Táto funkcia nie je dostupná súkromných kanáloch.

Po pridaní požadovaných ľudí vyberte možnosť Rozvrhový asistent a nájdite najvhodnejší čas.

Ak ide o opakovanú schôdzu, otvorte rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Neopakuje sa (hneď pod dátumom). Vyberte frekvenciu opakovania spomedzi predvolených možností alebo výberom položky Vlastné vytvorte vlastnú frekvenciu.

Plánovanie schôdzí v kalendári kanála 

Ak neviete, ako pridať kalendár do kanála, kroky sú uvedené v téme Zobrazenie všetkých schôdzí v aplikácii Teams. Po dokončení môžete do zdieľaného kalendára pridať udalosti niekoľkými spôsobmi.

 • V hornej časti kalendára vyberte položku Pridať novú udalosť.

 • Kliknutím a presunutím kurzora na kalendár vyberte časový blok.

 • Alebo výberom šípky vedľa položky Stretnúť sa teraz v hornej časti aplikácie otvorte ponuku a vyberte položku Naplánovať schôdzu.

Každá z týchto akcií otvorí plánovací formulár s vyplneným názvom kanála a môžete pridať outlookovú skupinu alebo jednotlivcov manuálnym zadaním ich mien. Hostia a partneri mimo vašej organizácie nebudú mať prístup ku kalendáru kanála a budú tiež musieť byť pridaní do pozvánky na schôdzu.

Kliknutím pravým tlačidlom myši sa zobrazia ďalšie možnosti

Pravým tlačidlom myši kliknite na udalosť v kalendári, ak chcete potvrdiť účasť, odstrániť ju v prípade zrušenia alebo otvoriť pozvánku na zobrazenie podrobností o schôdzi. Ak je udalosť schôdza cez Teams, budete mať k dispozícii možnosti Pripojiť sa online a Konverzovať s účastníkmi.

Kontextová ponuka udalosti v kalendári v službe Teams.

V schôdzach cez Teams sa v udalosti v kalendári päť minút pred začatím schôdze zobrazí tlačidlo na pripojenie. Po pripojení sa k schôdzi udalosť zmení farbu, aby ste vedeli, že niekto je online.

Výberom položky Pripojiť sa sa otvorí okno nastavení schôdze, aby ste pred pripojením sa k online schôdzi mohli potvrdiť uprednostňované nastavenia kamery a mikrofónu.

Poznámka: Ak v kalendári máte prekrývajúce sa schôdze, tlačidlo Pripojiť sa nebude k dispozícii. Stále však budete mať možnosť kliknúť pravým tlačidlom myši na udalosť a vybrať položku Pripojiť sa online.

Nastavenie stavu Zobraziť ako v schôdzi cez Teams

Ako organizátor môžete nastaviť stav Zobraziť ako schôdze na paneli akcií. Keď účastníci RSVP, ich stav bude automaticky odrážať stav nastavený organizátorom. 

Ako účastník môžete nastaviť svoj individuálny stav schôdze prostredníctvom možnosti Zobraziť ako nezávisle od stavu nastaveného organizátorom. Aktualizovaný stav sa bude prejavovať vo vašom kalendári. Predvolená hodnota Zobraziť ako pre všetky schôdze, ktoré organizátor plánuje, má hodnotu Nemám čas.

Stav Zobraziť ako môžete nastaviť niekoľkými spôsobmi:

Na stránke Podrobnosti rozvrhového formulára

Obrázok zobrazujúci spôsob nastavenia stavu schôdze cez Teams pomocou rozbaľovacej ponuky stavu.

Náhľad schôdze (Microsoft Surface)

Obrázok zobrazujúci rozbaľovaciu ponuku Zobraziť ako s potenciálnymi stavmi.

V zobrazení podrobností o schôdzi (ako účastník)

Obrázok zobrazujúci obrazovku Testovať schôdzu s ponukou dostupných stavov.

Ak chcete naplánovať schôdzu, prejdite do Kalendára Tlačidlo Schôdze v dolnej časti aplikácie a potom vyberte položku Naplánovať schôdzu Tlačidlo Naplánovať schôdzu v pravom hornom rohu.

Prejdite na položku Pridať účastníkov Tlačidlo Pridať ľudí do tímu a vyberte ľudí, ktorých chcete pozvať.

Potom prejdite na položku Zdieľať do kanála:

 • Ak chcete mať schôdzu v kanáli, vyberte príslušný kanál.

 • Ak nechcete, túto možnosť vynechajte.

Poznámka: Ak máte schôdzu v kanáli, ľudia ju budú môcť vidieť a pripojiť sa k nej v danom kanáli.

Potom nastavte čas začiatku a konca udalosti.

Napokon schôdzu naplánujte výberom položky Hotovo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×