Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cá nhân hóa nguồn cấp dữ liệu video của bạn trong các cuộc họp với ứng dụng bộ lọc tùy chỉnh trong Microsoft Teams. Chọn từ một loạt các bộ lọc được tinh chỉnh theo kiểu màu, khung video dựa trên sự kiện và khung video liên quan đến ngày lễ.

Lưu ý: Ứng dụng bộ lọc tùy chỉnh không thu thập hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu sinh trắc học nào hoặc bất kỳ dữ liệu nào nhận dạng bạn. Để biết thông tin về cách Microsoft xử lý video và thông tin cá nhân khác của bạn, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Áp dụng bộ lọc trước cuộc họp của bạn

Để áp dụng bộ lọc trước khi tham dự cuộc họp của bạn: 

 1. Mở Microsoft Teams và đi tới Lịch.

 2. Chọn cuộc họp của bạn và chọn Tham gia.

 3. Bật camera của bạn rồi chọn Hiệu ứng và hình đại diện Biểu tượng Hiệu ứng và hình đại diện trước cuộc họp .

 4. Chọn bộ lọc. Chọn Thêm hiệu ứng video để duyệt các hiệu ứng sẵn dùng khác.

  ảnh chụp màn hình các tùy chọn bộ lọc video

  Lưu ý: Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng bộ lọc đã chọn trước đây, bạn sẽ được nhắc thêm ứng dụng vào cuộc họp và đưa ra sự chấp thuận của bạn. Vui lòng xem lại các liên kết "Tìm hiểu thêm" và Điều khoản về Quyền riêng tư cho từng ứng dụng để tìm hiểu cách dữ liệu của bạn đang được xử lý. 

 5. Chọn Gia nhập ngay để tham gia cuộc họp của bạn với bộ lọc được áp dụng.

Áp dụng hoặc thay đổi bộ lọc trong cuộc họp

Trong cuộc họp, cho dù camera của bạn đang bật hay tắt, bạn đều có thể thử bật và thay đổi bộ lọc video.

Xem trước và áp dụng bộ lọc

 1. Ở phía trên cùng của màn hình cuộc họp, chọn Xem thêm hành động Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> hiệu ứng Video và cài đặt Biểu tượng Hiệu ứng và hình đại diện trước cuộc họp.

 2. Chọn một bộ lọc để xem diện mạo của bạn khi bộ lọc được áp dụng, rồi chọn Xem trước.

  Lưu ý: Nếu camera của bạn đang bật, thao tác này sẽ tạm thời tắt video của bạn trong cuộc họp.

 3. Chọn Áp dụng và bật video để bắt đầu chia sẻ video với bộ lọc của bạn được áp dụng.

Xóa hoặc gỡ cài đặt bộ lọc video

Để xóa bộ lọc của bạn:

 1. Ở phía trên cùng của màn hình cuộc họp, chọn Xem thêm hành động Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> hiệu ứng Video và cài đặt Biểu tượng Hiệu ứng và hình đại diện trước cuộc họp.

 2. Chọn Không áp Ảnh ký hiệu Không> nào.

Để gỡ cài đặt bộ lọc:

 1. Ở phía trên cùng của màn hình cuộc họp, chọn Xem thêm hành động Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> hiệu ứng Video và cài đặt Biểu tượng Hiệu ứng và hình đại diện trước cuộc họp.

 2. Di chuột qua bộ lọc bạn muốn gỡ cài đặt. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> Mở <tên ứng dụng>

 3. Chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> cài đặt.

Chủ đề liên quan

Thay đổi nền của bạn cho cuộc họp Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×