Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Teams bao gồm phần bổ trợ Outlook, cho phép bạn tạo cuộc họp Teams mới trực tiếp từ Outlook. Bạn cũng có thể xem, chấp nhận hoặc tham gia cuộc họp trong một trong hai ứng dụng.

Lưu ý: Hiện tại, bạn có thể lên lịch các cuộc họp Teams từ Outlook, nhưng không thể chọn kênh để đăng nhập các cuộc họp đó.

Trong bài viết này

Lên lịch cuộc họp Teams

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Xử lý sự cố

Lên lịch cuộc họp Teams

Outlook trên máy tính

 1. Mở Outlook và chuyển sang dạng xem lịch biểu.

 2. Chọn Mục > họp Teams ở đầu trang, dưới tab Trang đầu.

 3. Chọn tài khoản bạn muốn lên lịch cuộc họp Teams.

 4. Chọn Lên lịch Cuộc họp. Hoặc, nếu có thể, hãy chọn một mẫu cuộc họp.

 5. Thêm khách mời của bạn vào (các) trường Bắt buộc hoặc Tùy chọn— thậm chí bạn còn có thể mời toàn bộ nhóm liên hệ (trước đây gọi là danh sách phân phối).

 6. Thêm chủ đề, địa điểm họp của bạn (nếu có), thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

 7. Tạo thư của bạn.

 8. Chọn Gửi.

Lưu ý: Chi tiết tham gia cuộc họp Teams được tự động thêm vào lời mời họp.

Outlook trên web

 • Trong biểu mẫu sự kiện mới, chọn nút bật tắt cuộc họp Teams để bật.

  Nút bật tắt cuộc họp Teams ở bên phải

Sau khi lời mời được gửi, bạn sẽ thấy chi tiết gia nhập cuộc họp trong sự kiện.

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Bạn có thể loại bỏ Teams khỏi cuộc họp trong khi đang tạo cuộc họp, nhưng không phải sau khi bạn gửi lời mời.

Outlook trên máy tính

 • Ở đầu biểu mẫu cuộc họp mới, hãy chọn Thiết > Không Lưu trữ Trực tuyến.

  Chọn Không Lưu trữ Trực tuyến
   

Outlook trên web

 • Trong biểu mẫu sự kiện mới, chọn nút bật tắt cuộc họp Teams để tắt tính năng này.

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Bạn có thể bật tùy chọn Lịch để tất cả các cuộc họp bạn lên lịch từ Outlook—bao gồm cả Outlook trên web di động—sẽ được tổ chức trực tuyến với Teams.

Lưu ý: Tùy thuộc vào lịch trình cập nhật bản phát hành cho tổ chức của bạn, hiện tại bạn có thể không có quyền truy nhập vào tính năng này.

Outlook trên máy tính

 1. Ở phía trên cùng của màn hình Outlook, hãy chọn Tệp >chọn.

 2. Trên trang Tùy chọn Outlook, chọn Lịch ở bên trái.

 3. Bên dưới Tùy chọn lịch, chọn Thêm cuộc họp trực tuyến vào tất cả các cuộc họp.

  Chọn Thêm cuộc họp trực tuyến vào tất cả các cuộc họp

Outlook trên web

 1. Ở phía trên cùng bên phải của màn hình, chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 2. Chọn Lịch cho > Sự kiện và thư mời >Thêm cuộc họp trực tuyến vào tất cả các cuộc họp.

  Chọn Thêm cuộc họp trực tuyến vào tất cả các cuộc họp

 3. Chọn Lưu.

Xử lý sự cố

Menu chọn người trong tùy chọn Cuộc họp không hiển thị những người được mời mà tôi đã thêm vào một chuỗi cuộc họp xuất hiện.

Trong kịch bản này, bạn sẽ cần mời mọi người tham dự chuỗi cuộc họp, thay vì vào lần xảy ra cuộc họp.

Dạng xem web của tùy chọn Cuộc họp không hiển thị tất cả những người tôi đã mời.

Sau khi bạn thêm khách mời vào cuộc họp trong Outlook, bạn phải chọn Gửi Cập nhật để hiển thị thêm khách mời trong dạng xem web của tùy chọn Cuộc họp.
 

Trong bài viết này

Lên lịch cuộc họp Teams

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Lên lịch cuộc họp Teams

 1. Trong Outlook, nhấn vào biểu tượng lịch ở dưới cùng bên phải của ứng dụng, rồi nhấn Thêm nút.

 2. Cuộn xuống đến Cuộc họp Teams và bật công tắc chuyển đổi.

 3. Thêm khách mời của bạn vào (các) trường Bắt buộc hoặc Tùy chọn— thậm chí bạn còn có thể mời toàn bộ nhóm liên hệ (trước đây gọi là danh sách phân phối). 

 4. Thêm chi tiết cuộc họp của bạn và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm ở phía trên bên phải của ứng dụng.

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Bạn có thể loại bỏ Teams khỏi cuộc họp trong khi đang tạo cuộc họp, nhưng không phải sau khi bạn gửi lời mời.

 • Trong biểu mẫu Sự kiện Mới, nhấn vào nút bật tắt Cuộc họp Teams để tắt tính năng này.

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Bạn có thể bật tùy chọn Lịch để tất cả các cuộc họp bạn lên lịch từ Outlook—bao gồm Outlook trên máy tính và web—sẽ được tổ chức trực tuyến với Teams.

Lưu ý: Tùy thuộc vào lịch trình cập nhật bản phát hành cho tổ chức của bạn, hiện tại bạn có thể không có quyền truy nhập vào tính năng này.

 1. Trong Outlook, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn (hoặc biểu tượng Office) ở trên cùng bên trái, rồi nhấn cài đặt Nút Cài đặt.

 2. Bên dưới Tài khoản Thư, nhấn Office 365.

 3. Bên dưới Thiết đặt Tài khoản, gõ nhẹ Cuộc họp Trực tuyến để bật công tắc.

Trong bài viết này

Lên lịch cuộc họp Teams

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Lên lịch cuộc họp Teams

 1. Trong Outlook, nhấn vào biểu tượng lịch ở dưới cùng bên phải của ứng dụng, rồi nhấn Thêm nút.

 2. Cuộn xuống đến Cuộc họp Teams và bật công tắc chuyển đổi.

 3. Thêm khách mời của bạn vào (các) trường Bắt buộc hoặc Tùy chọn— thậm chí bạn còn có thể mời toàn bộ nhóm liên hệ (trước đây gọi là danh sách phân phối). 

 4. Thêm chi tiết cuộc họp của bạn và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm ở phía trên bên phải của ứng dụng.

Loại bỏ Teams khỏi cuộc họp

Bạn có thể loại bỏ Teams khỏi cuộc họp trong khi đang tạo cuộc họp, nhưng không phải sau khi bạn gửi lời mời.

 • Trong biểu mẫu Sự kiện Mới, nhấn vào nút bật tắt cuộc họp Teams để tắt tính năng này.

Thực hiện tất cả cuộc họp trong Teams

Bạn có thể bật tùy chọn Lịch để tất cả các cuộc họp bạn lên lịch từ Outlook—bao gồm Outlook trên máy tính và web—sẽ được tổ chức trực tuyến với Teams.

Lưu ý: Tùy thuộc vào lịch trình cập nhật bản phát hành cho tổ chức của bạn, hiện tại bạn có thể không có quyền truy nhập vào tính năng này.

 1. Trong Outlook, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn (hoặc biểu tượng Office) ở trên cùng bên trái, rồi nhấn cài đặt Nút Cài đặt.

 2. Bên dưới Tài khoản thư, nhấn vào tài khoản Office 365 bạn.

 3. Cuộn xuống và gõ nhẹ cuộc họp trực tuyến để bật công tắc chuyển đổi.

Dành cho quản trị viên CNTT

Yêu cầu xác thực và chức năng của phần bổ trợ Cuộc họp Teams trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×