Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với tư cách là người tham dự một sự kiện trực tiếp trong Teams, bạn có thể xem các sự kiện trực tiếp và tham gia vào buổi họp Q&A được điều hành. Bạn không thể chia sẻ âm thanh hoặc video. Để khắc phục sự cố chất lượng âm thanh kém hoặc âm lượng thấp, hãy xem Chia sẻ âm thanh từ máy tính của bạn trong cuộc họp Teams hoặc sự kiện trực tiếp.

Tổng quan

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem video này để biết tổng quan về việc tham dự một sự kiện trực tiếp trong Teams.

Trước khi xem sự kiện trực tiếp

Tham gia sự kiện trực tiếp

Mở liên kết sự kiện trực tiếp để tham gia sự kiện.

Phát trực tiếp
 • Nếu bạn mở sự kiện từ Teams, bạn sẽ tham gia sự kiện trong Teams.

  Lưu ý: Sự kiện trực tiếp chưa sử dụng tùy chọn thiết bị Microsoft Teams của bạn. Sử dụng cài đặt âm thanh hệ điều hành để chọn loa cho sự kiện trực tiếp.

 • Nếu bạn mở sự kiện từ Outlook, bạn có thể tham gia từ web hoặc mở sự kiện trong Teams.

  Tham gia qua liên kết web
 • Nếu sự kiện trực tiếp chưa bắt đầu, bạn sẽ thấy thông báo "Sự kiện trực tiếp chưa bắt đầu".

  Sự kiện chưa bắt đầu
 • Đối với các sự kiện trực tiếp đang mở cho công chúng:

  • Nếu bạn đã đăng nhập vào Teams, bạn sẽ tham gia với tư cách người dùng đã xác thực.

  • Nếu bạn không đăng nhập vào Teams, bạn sẽ tham gia ẩn danh trên web.

 • Nếu bạn đang tham dự sự kiện trực tiếp trên web, hãy sử dụng trình duyệt web hỗ trợ phần mở rộng nguồn phương tiện (MSE) như Chrome, Firefox, Edge hoặc Safari.

Lưu ý: Nếu sự kiện trực tiếp bắt đầu ở độ phân giải thấp, bạn có thể phải đặt lại sự kiện đó theo cách thủ công về độ phân giải cao hơn.

Menu Độ phân giải

Tham gia sự kiện trực tiếp từ Phòng Microsoft Teams

Nếu được mời tham gia một sự kiện trực tiếp, bạn có thể tham gia từ Phòng Microsoft Teams (MTR) trên Windows bằng cách sử dụng liên kết tham gia sự kiện.

Lưu ý: Được hỗ trợ trên MTR chạy ứng dụng phiên bản 4.19 trở lên.

Để tham gia các sự kiện trực tiếp từ MTR:

 1. Đi tới lịch Teams của bạn.

 2. Chọn +Cuộc họp mới.

 3. Trong Thêm người dự bắt buộc, hãy thêm MTR mà bạn muốn gia nhập từ đó.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách kết nối MTR với sự kiện trực tiếp trong Teams.

 4. Sao chép liên kết sự kiện teams trực tiếp từ lời mời sự kiện và dán vào Vị trí.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách kết nối MTR với sự kiện trực tiếp trong Teams.

  Quan trọng: Đảm bảo rằng nút bật tắt Cuộc họp trực tuyến đã tắt.

 5. Chọn Lưu để gửi lời mời. MTR bạn đã mời sẽ nhận được lời mời và hiển thị nút Tham gia.

 6. Chọn Tham gia trên thiết bị Windows trong MTR.

Đặt câu hỏi trong sự kiện trực tiếp

Là người dự, bạn có thể đặt câu hỏi trong Q&A ngay khi bạn tham gia sự kiện, ngay cả khi sự kiện vẫn chưa bắt đầu. Nếu sự kiện có chứa câu hỏi&A, pa-nen Q&A sẽ mở ra khi bạn gia nhập. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tham gia câu hỏi&A trong sự kiện trực tiếp trong Teams.

Bật phụ đề trong khi diễn ra sự kiện trực tiếp

Để bật chú thích và phụ đề trực tiếp, hãy chọn Phụ đề/Phụ đề Bật Nút phụ đề chi tiếtđiều khiển video của bạn. Để thay đổi ngôn ngữ phụ đề, hãy xem Sử dụng phụ đề trực tiếp trong sự kiện trực tiếp.

Xem sự kiện trực tiếp sau

Sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, bạn vẫn có thể xem bản ghi bằng cùng một liên kết, nếu người tổ chức đã chọn làm cho bản ghi sẵn dùng.

Ghi sự kiện trực tiếp

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Tổng quan về sự kiện trực tiếp trên Teams

Tạo sự kiện trực tiếp

Thuyết trình trong sự kiện trực tiếp

Quản lý bản ghi sự kiện trực tiếp và báo cáo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×